HUẤN LUYỆN CẢI THIỆN HIỆU SUẤT

Huấn luyện hiệu suất là một kỹ thuật hiệu quả cao để cải thiện hiệu suất của nhân viên của bạn. Trên thực tế, huấn luyện hiện được coi là một công cụ hiệu quả đến mức, theo McKinsey, các công ty trên toàn thế giới chi tới 100 tỷ đô la mỗi năm để huấn luyện nhân viên những kỹ năng họ cần để cải thiện hiệu suất của công ty.

Huấn luyện thường có hai lĩnh vực trọng tâm chính: phát triển và hiệu suất. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phần sau. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách huấn luyện hiệu suất của nhân viên có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của lực lượng lao động của mình và huấn luyện viên hiệu suất cần làm gì để tận dụng tối đa nhân viên của họ.

Mục lục

Huấn luyện hiệu suất là gì?
Huấn luyện có thể cải thiện hiệu suất như thế nào?
Từng bước huấn luyện hiệu suất của nhân viên
Mẹo huấn luyện nhân viên để cải thiện hiệu suất
Ví dụ về huấn luyện hiệu suất

HUẤN LUYỆN HIỆU SUẤT LÀ GÌ?

Huấn luyện hiệu suất, còn được gọi là huấn luyện hiệu suất cao, là một quá trình liên tục nhằm cải thiện hiệu suất của nhân viên tại nơi làm việc. Tuy nhiên, đây không phải là đưa ra lời khuyên hay trở thành một chuyên gia – mà là hỗ trợ với tư cách là một huấn luyện viên về hiệu suất, chia sẻ phản hồi và khuyến khích cải tiến liên tục.

Huấn luyện hiệu suất của nhân viên là một hình thức quản lý hiệu suất liên tục trong đó huấn luyện viên theo dõi sự tiến bộ của nhân viên đối với các mục tiêu hiệu suất đã thiết lập trên cơ sở liên tục. Trọng tâm là giúp đỡ và hỗ trợ nhân viên để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, hơn là giảng dạy.

Các trụ cột chính của huấn luyện và quản lý hiệu suất của nhân viên là phản hồi và hợp tác. Mục đích là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để tìm ra cách bạn có thể hỗ trợ từng nhân viên và giúp họ đạt được các mục tiêu về hiệu suất.

HUẤN LUYỆN CÓ THỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT NHƯ THẾ NÀO?

Đây chỉ là một số lợi ích mà lực lượng lao động của bạn có thể đạt được từ huấn luyện hiệu suất tại nơi làm việc:

Tự nhận thức và phản hồi mang tính xây dựng là rất quan trọng cho hiệu suất và sự thành công trong sự nghiệp. Huấn luyện viên hiệu suất thúc đẩy sự tự nhận thức bằng cách cung cấp phản hồi liên tục. Điều này giúp nhân viên hiểu làm thế nào để đạt được mục tiêu hiệu suất của họ tốt hơn.
Huấn luyện hiệu suất của nhân viên có thể thách thức nhân viên và ngăn họ trở nên quá thoải mái với vị trí của họ. Thử thách phù hợp cũng có thể giúp họ cam kết hơn với hiệu suất của mình để họ trở thành những người đóng góp tốt hơn.
Huấn luyện quản lý hiệu suất có thể giúp nhân viên thích ứng và quản lý thay đổi bằng cách hỗ trợ phát triển các kỹ năng như khả năng phục hồi, đổi mới, chiến lược và giao tiếp.
Huấn luyện về hiệu suất cũng giúp bạn giữ cho nhân viên của mình đi đúng hướng. Điều này là do mọi người đều có một kế hoạch hành động rõ ràng để tiến về phía trước.
Nó có thể giúp nhân viên của bạn cảm thấy chuẩn bị tốt hơn để giải quyết các thách thức và đóng góp nhiều hơn cho nhóm, nâng cao tinh thần của nhân viên và khiến bạn trở nên cạnh tranh hơn với tư cách là một tổ chức.
Người quản lý và nhóm điều hành của bạn cũng có thể hưởng lợi từ huấn luyện hiệu suất. Ví dụ, nó có thể giúp họ phát triển các chiến lược lãnh đạo mới và xác định các kỹ năng tiềm năng cần được phát triển.

TỪNG BƯỚC HUẤN LUYỆN HIỆU SUẤT CỦA NHÂN VIÊN

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để huấn luyện hiệu suất của nhân viên. Đảm bảo rằng bạn đào tạo từng huấn luyện viên hiệu suất trong tổ chức của mình để họ nhận thức được tất cả các giai đoạn của quy trình.

Thiết lập mục tiêu
Giai đoạn đầu tiên là thiết lập một mục đích rõ ràng. Điều này có nghĩa là phân tích hai khía cạnh: bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất mà bạn đã xác định và bất kỳ mục tiêu nào mà nhân viên mà bạn sẽ huấn luyện có thể có.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách phân tích hiệu suất của nhân viên cho đến nay. Có điều gì cụ thể được nêu bật trong lần đánh giá hiệu suất nhân viên hoặc đánh giá lương gần đây nhất của họ không? Bạn cũng có thể sử dụng mô hình đánh giá chẳng hạn như lưới 9 ô hoặc xếp hạng ngăn xếp để giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất.

Khi bạn đã tiến hành đánh giá, bạn cần hỏi nhân viên mục tiêu của họ là gì.

Họ hy vọng đạt được điều gì thông qua huấn luyện hiệu suất? Họ muốn cải thiện những lĩnh vực nào trong hiệu suất của họ?

Điều quan trọng là đạt được sự hiểu biết lẫn nhau ở đây để cả hai bên đều nhận thức được mục tiêu chính thúc đẩy mối quan hệ huấn luyện. Hãy chắc chắn rằng bạn thiết lập một mục tiêu rõ ràng mà cả hai bạn có thể hướng tới.

Yêu cầu đầu vào
Tiếp theo từ thời điểm này, bước tiếp theo là yêu cầu nhân viên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Là một huấn luyện viên hiệu suất, bạn cần đặt câu hỏi, lắng nghe tích cực và cởi mở. Bạn có thể nghĩ rằng bạn biết những gì nhân viên cần làm, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là họ nghĩ gì.

Đặt câu hỏi cho họ về hiệu suất trong quá khứ của họ nhưng tập trung nhiều hơn vào nơi họ muốn đạt được trong tương lai. Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc tạo ra một môi trường an toàn và tích cực, nơi những người tham gia huấn luyện có thể cởi mở và trung thực về những gì họ muốn đạt được.

chia sẻ phản hồi
Điều quan trọng nữa là bạn phải chia sẻ phản hồi và quan sát ở mọi giai đoạn của quá trình huấn luyện. Điều này sẽ giúp nhân viên tạo ra ý thức tự giác và cởi mở với những quan điểm khác nhau. Hãy cẩn thận cách bạn xử lý này mặc dù. Mục đích không phải là quan trọng. Bạn muốn tập trung vào việc biến nó thành một trải nghiệm tích cực và sâu sắc cho nhân viên. Khuyến khích nhân viên xác định các lĩnh vực trọng tâm của riêng họ bất cứ khi nào có thể.

Xác định các mục tiêu có thể đo lường được
Một giai đoạn quan trọng khác của quá trình huấn luyện hiệu suất là làm việc với nhân viên để xác định các mục tiêu có thể đo lường được. Đây là nơi bạn biến các đánh giá và phản hồi thành hành động. Hướng dẫn nhân viên và khuyến khích họ chọn một hoặc hai mục tiêu có thể đo lường được sẽ kéo dài và thách thức họ. Đảm bảo rằng họ chọn các số liệu hiệu suất cụ thể của nhân viên để họ có thể đo lường tiến độ của mình và cảm nhận được thành tích khi họ tiến bộ. Điều này sẽ giúp giữ cho họ có động lực và tham gia vào quá trình này.

Theo dõi & Cung cấp hỗ trợ
Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, hãy theo dõi quá trình huấn luyện, gặp gỡ thường xuyên và đề nghị hỗ trợ. Đảm bảo nhân viên hiểu rằng họ có thể liên hệ với bạn bất cứ lúc nào. Điều này sẽ giúp bạn khuyến khích nhân viên của mình đạt được mục tiêu của họ. Nó cũng giúp nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm.

Cách tốt nhất để làm điều này là gặp nhau thường xuyên nhất có thể. Tổ chức đánh giá hiệu suất thường xuyên mang lại lợi ích cho nhân viên theo một số cách. Nó giúp nhân viên gắn bó và đảm bảo họ đi đúng hướng khi đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả khi nhân viên làm việc tại nhà, bạn nên cố gắng tiến hành đánh giá hiệu suất thường xuyên cho nhân viên làm việc từ xa để khuyến khích họ không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu hiệu suất.

Bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn hỏi đúng câu hỏi trong quá trình đánh giá. Bạn có thể sử dụng Mẫu đánh giá hiệu suất 360 của Factorial để xem họ đang hoạt động như thế nào và tìm ra giải pháp nếu bạn cần điều chỉnh chiến lược huấn luyện hiệu suất của mình.

MẸO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT
Bây giờ chúng ta đã thảo luận về huấn luyện viên hiệu suất là gì và năm giai đoạn chính của việc huấn luyện hiệu suất nhân viên hiệu quả, chúng ta hãy xem một số mẹo huấn luyện nhân viên.

Trên tất cả, hãy nhớ rằng huấn luyện là hỏi nhiều hơn là nói. Ở mỗi giai đoạn, hãy đảm bảo rằng huấn luyện viên hiệu suất của bạn không thôi thúc giục nhân viên được chỉ định của họ phải làm gì. Thay vào đó, họ nên tập trung vào việc liên tục đặt câu hỏi đúng, lắng nghe, khuyến khích họ khám phá bản thân và thách thức họ học hỏi và đạt được thành tích.

Tập trung vào việc xây dựng lòng tin
Niềm tin là chìa khóa để huấn luyện. Niềm tin cũng cần phải đi cả hai chiều. Điều này có nghĩa là phát triển mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng và phản hồi cởi mở và trung thực.

Xây dựng văn hóa huấn luyện
Cách tốt nhất để tạo ra một chương trình huấn luyện thành công là xây dựng văn hóa huấn luyện trong tổ chức của bạn. Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường nơi nhân viên có tư duy cầu tiến và muốn giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Bạn cần thúc đẩy ý thức học tập liên tục nơi mọi người cảm thấy có động lực để học hỏi và cải thiện hiệu suất của họ liên tục.

Làm cho huấn luyện trở thành một giá trị cốt lõi trong tổ chức của bạn. Thiết kế một kế hoạch cải thiện hiệu suất cho từng thành viên trong đội ngũ nhân viên của bạn. Tạo một chương trình ghi nhận nhân viên hoặc triển khai các sáng kiến như trả lương theo hiệu suất để cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến sự phát triển của họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển một nền văn hóa hiệu suất cao giúp công ty của bạn phát triển mạnh.

Theo dõi hiệu suất thường xuyên
Hãy chắc chắn rằng bạn theo dõi hiệu suất thường xuyên để xem tác động của các hoạt động huấn luyện của bạn. Đo lường tiến độ của từng nhân viên để họ biết liệu họ có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không.

Quản lý hiệu suất là một quá trình liên tục và điều này có nghĩa là nuôi dưỡng đối thoại liên tục giữa huấn luyện viên và nhân viên. Bạn cũng có thể khuyến khích nhân viên của mình tiến hành tự đánh giá thường xuyên để họ có thể xem xét hiệu suất của chính mình.

Thu thập phản hồi 360
Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn thu thập phản hồi 360 độ ở mọi cơ hội. Hỏi huấn luyện viên của bạn xem họ cảm thấy thế nào về quá trình đang diễn ra và hỏi nhân viên của bạn xem chương trình có đáp ứng mong đợi của họ không. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện để lực lượng lao động của bạn có thể tận dụng tối đa sáng kiến.

VÍ DỤ VỀ HUẤN LUYỆN HIỆU SUẤT
Hãy kết thúc bằng việc xem xét một vài ví dụ huấn luyện nhân viên.

Có hai chức năng chính của huấn luyện hiệu suất: giải quyết các vấn đề về hiệu suất đã xác định và cải thiện liên tục hiệu suất của lực lượng lao động của bạn.

Huấn luyện hiệu suất để giải quyết các vấn đề đã xác định
Huấn luyện có thể được sử dụng để khắc phục bất kỳ vấn đề hiệu suất cụ thể nào mà bạn xác định được ở nhân viên trước khi chúng có tác động đáng kể đến hiệu suất của họ.

Mục đích ở đây là làm việc với nhân viên để giải quyết và giải quyết các vấn đề đã xác định và cải thiện hiệu suất tổng thể của họ. Với sự huấn luyện phù hợp, họ có thể cải thiện hiệu suất của mình và trở thành những người đóng góp có giá trị.

Huấn luyện hiệu suất để cải tiến liên tục
Huấn luyện hiệu suất cũng có thể được sử dụng để khuyến khích cải tiến liên tục cho những nhân viên đã làm việc tốt. Bằng cách đó, họ có thể cải thiện hơn nữa các kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng của mình, đồng thời trở thành những người đóng góp hiệu quả hơn nữa. Đây có thể là một cách tuyệt vời để nâng cao kỹ năng của nhân viên và chuẩn bị cho họ cơ hội và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Đăng ký tư vấn dịch vụ tại HRS-GLOBAL COACHING CENTER ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết!

Đăng ký tư vấn (miễn phí)

Cặp đôi

Huấn luyện các cặp đôi có thể giúp bạn đặt mục tiêu như một cặp vợ chồng, giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào có thể ngăn cản bạn khỏi những mục tiêu này và cải thiện mối quan hệ của bạn hàng ngày.

Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo. Cho dù bạn đã ở bên nhau 10 tháng hay 10 năm, rất có thể bạn đã thấy sự bất ổn kỳ lạ trong quan hệ đối tác của mình – cuộc tranh cãi xuất hiện lặp đi lặp lại, mối quan tâm dai dẳng mà bạn vẫn chưa giải quyết. Các vấn đề trong mối quan hệ là hoàn toàn bình thường, nhưng có thể sẽ đến lúc bạn tự hỏi bản thân rằng liệu bạn có thể nhận được lợi ích từ sự hỗ trợ chuyên nghiệp hay không.

Cách đây không lâu, lựa chọn tiêu chuẩn cho hình thức trợ giúp này là tư vấn cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, giờ đây, có một loạt các lựa chọn có sẵn, bao gồm cả huấn luyện cặp đôi. Ở đây chúng ta sẽ xem xét điều này là gì, nó khác với tư vấn như thế nào và huấn luyện các cặp đôi có thể giúp được gì.

Huấn luyện cặp đôi là gì?
Mục đích của huấn luyện là giúp mọi người xác định mục tiêu và mong muốn của họ, đồng thời hỗ trợ họ biến chúng thành hiện thực. Trong huấn luyện cặp đôi, quá trình này giống nhau nhưng nó nằm trong khái niệm của một mối quan hệ. Tìm kiếm sự rõ ràng và hiểu biết về cảm giác khó khăn trong mối quan hệ và mục tiêu của cặp đôi là gì, chuyên gia huấn luyện mối quan hệ có thể giúp họ làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp.

Ngoài việc hỗ trợ hai bạn trong một cặp đôi, phương pháp này cũng có thể giúp ích ở cấp độ cá nhân, đảm bảo bạn cảm thấy thỏa mãn cả bên trong và bên ngoài mối quan hệ. Những người đến huấn luyện cặp đôi thường biết rằng họ muốn làm cho mối quan hệ của họ có hiệu quả và đang tìm kiếm sự giúp đỡ để làm cho mối quan hệ hợp tác của họ phát triển mạnh mẽ.

Có thể hữu ích khi xem một mối quan hệ giống như một khu vườn, nó cần được yêu thương, chăm sóc và quan tâm. Bạn phải biết cách đối xử với nó khi các yếu tố bên ngoài thay đổi và bạn phải chuẩn bị để gặt hái những gì bạn gieo.

Sự khác biệt giữa huấn luyện cặp đôi và tư vấn là gì?
Tư vấn cho các cặp đôi cung cấp một không gian an toàn và không phán xét để thường thảo luận về những vết thương tình cảm trong quá khứ (ví dụ, sự không chung thủy). Mục đích thường là giải quyết một điều gì đó đã xảy ra và tìm cách tiếp tục (nếu điều đó phù hợp với bạn và đối tác của bạn). Quá trình này có thể đi sâu vào quá khứ của bạn, khám phá ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và các kiểu hành vi không hữu ích.

Huấn luyện các cặp đôi cũng cung cấp một không gian an toàn và không phán xét, tuy nhiên, cách tiếp cận thiên về hành động. Mục tiêu không nhất thiết là để giải nén quá khứ (mặc dù điều này có thể được xem xét và khám phá) mà là để quyết định các mục tiêu và chiến lược để giúp bạn đạt được vị trí bạn muốn. Huấn luyện có xu hướng tập trung hơn vào hiện tại và tương lai, tìm cách giúp cải thiện mọi thứ ngay bây giờ và sắp xếp tầm nhìn của bạn cho tương lai.

Hình thức hỗ trợ bạn chọn sẽ phụ thuộc vào những gì bạn hy vọng đạt được. Nếu bạn cảm thấy có những vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ, bạn có thể thấy hữu ích khi tìm đến tư vấn cho các cặp vợ chồng. Nếu bạn đang tìm cách đặt mục tiêu mối quan hệ tập trung vào những gì bạn có thể thay đổi ở hiện tại và hiện tại, bạn có thể thích huấn luyện các cặp đôi hơn. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy nói chuyện với chuyên gia để tìm hiểu thêm về cách họ có thể giúp đỡ và cách tiếp cận mà họ đề xuất.

Huấn luyện viên cặp đôi có thể giúp gì?
Huấn luyện là một kỹ thuật đa năng có thể giúp ích trong nhiều lĩnh vực. Trong huấn luyện cặp đôi, những điều này sẽ được xác định bởi cặp đôi, trước khi họ đến phiên hoặc trong chính phiên họp. Dưới đây là một số ví dụ về các lĩnh vực mà huấn luyện viên cặp đôi có thể hỗ trợ:

Có được sự rõ ràng xung quanh các chướng ngại vật
Bước đầu tiên để thay đổi là hiểu được chướng ngại vật cản đường bạn. Điều này nghe có vẻ dễ dàng nhưng trong sự phức tạp của một mối quan hệ, thật khó để hiểu rõ ràng vấn đề. Huấn luyện cho các cặp đôi có thể giúp bạn hít thở và lặn xuống dưới bề mặt để khám phá chướng ngại vật thực sự. Một khi bạn biết nó là gì, bạn có thể bắt đầu làm việc để vượt qua nó.

Cải thiện giao tiếp
Giao tiếp là trung tâm của tất cả các mối quan hệ và nó thường có thể là một trở ngại khi có điều gì đó không ổn. Có thể thiếu giao tiếp hoặc mâu thuẫn trong phong cách giao tiếp. Một huấn luyện viên về mối quan hệ sẽ có thể sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi để giúp bạn xác định vấn đề là gì và cách tốt nhất để tiến về phía trước. Cùng nhau, bạn có thể lập một kế hoạch để giúp cải thiện giao tiếp và giúp bạn đạt được mục tiêu trong mối quan hệ của mình.

Điều chỉnh các giá trị và tầm nhìn cho tương lai
Khi hai người trong một mối quan hệ có những giá trị và tầm nhìn rất khác nhau về tương lai, nó có thể gây ra xung đột. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng có đủ không gian để đi sâu vào vấn đề này và tìm hiểu xem có đúng như vậy không. Trong huấn luyện cặp đôi, có cơ hội để xác định giá trị cốt lõi của bạn và những gì bạn muốn tương lai của mình. Bạn có thể thảo luận về bất kỳ xung đột nào ở đây và làm việc để đưa các giá trị và tầm nhìn tương lai của bạn phù hợp với sự hỗ trợ và hướng dẫn của huấn luyện viên.

Trân trọng và hiểu nhau hơn
Điều này có thể trở thành vấn đề trong bất kỳ mối quan hệ nào nhưng nó thường có thể nảy sinh trong quan hệ đối tác lâu dài. Tất cả chúng ta đều phát triển và thay đổi theo thời gian và đôi khi có thể cảm thấy như bạn không hiểu rõ về người bạn đời của mình như trước đây hoặc bạn coi nhau là điều hiển nhiên. Thông qua huấn luyện các cặp đôi, bạn có thể khám phá lại nhau và tìm ra những cách nhỏ để đánh giá cao nhau hơn. Điều này giúp loại bỏ bất kỳ sự oán giận tích tụ nào và tạo ra một mối quan hệ tổng thể hạnh phúc hơn.

Lợi ích khi làm việc với chuyên gia huấn luyện quan hệ
Nhiều người trong chúng ta sẽ cố gắng tự mình vượt qua các vấn đề trong mối quan hệ, và đôi khi chúng ta có thể làm được. Tuy nhiên, những lần khác, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Lợi ích của việc làm việc với bên thứ ba không chỉ là cơ hội để có được góc nhìn của người ngoài mà họ còn có thể hoạt động như một người hòa giải. Có một bên không thiên vị có thể đảm bảo tất cả mọi người đều được lắng nghe và việc đổ lỗi không phải là bất công đối với một người. Khi bên thứ ba này là một người chuyên nghiệp, được đào tạo để hỗ trợ các cặp vợ chồng, lợi ích sẽ tăng lên.

Vai trò của một nhà huấn luyện mối quan hệ không phải là đánh giá mối quan hệ của bạn hoặc cho bạn biết bạn phải làm gì. Thay vào đó, họ sẽ tạo không gian để bạn khám phá những gì hiệu quả và những gì không. Sử dụng các kỹ thuật huấn luyện, họ sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất. Mỗi cặp đôi đều khác nhau và điều quan trọng là bạn phải tìm ra những gì tốt nhất cho mình.

Làm việc với một huấn luyện viên quan hệ mang lại cho bạn lợi ích bổ sung khi làm việc với một người đã có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ gặp phải một loạt các vấn đề về mối quan hệ trong công việc và biết cách tốt nhất để hỗ trợ và hướng dẫn bạn đến kết quả mong muốn.

Vì huấn luyện theo định hướng hành động và thường tập trung vào giải pháp, bạn có thể thấy rằng mình nhanh chóng thấy được kết quả. Điều này sẽ đòi hỏi bạn phải làm việc và cởi mở và trung thực trong các buổi học, nhưng khi bạn làm điều này trong việc huấn luyện, bạn có thể thấy những thay đổi diễn ra sớm hơn.

Chúng tôi đã sẵn sàng làm việc với một huấn luyện viên cặp đôi, bây giờ thì sao?
Nếu bạn quyết định thử huấn luyện cặp đôi, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm huấn luyện viên mối quan hệ. Bạn có thể đọc qua hồ sơ của họ để tìm hiểu thêm về họ và cách tiếp cận của họ với công việc này. Khi bạn tìm thấy ai đó mà bạn cộng hưởng, hãy liên hệ với họ và đặt lịch tư vấn ban đầu.

Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về họ và thảo luận về những gì bạn hy vọng đạt được từ việc huấn luyện. Điều này không chỉ đảm bảo rằng đây là cách tiếp cận phù hợp với bạn mà còn là huấn luyện viên phù hợp với bạn. Sau đó, bạn có thể thảo luận về các phiên trong tương lai bao gồm cả mức độ thường xuyên của chúng.

Tham gia huấn luyện với tư tưởng cởi mở và trung thực sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thời gian bên nhau khi bắt đầu hành trình hướng tới một mối quan hệ hạnh phúc và viên mãn hơn.

Tình bạn

Việc kết bạn và duy trì tình bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Huấn luyện tình bạn giúp bạn đánh giá hiện tại bạn đang ở đâu với tình bạn của mình, bạn muốn ở đâu và làm thế nào để đạt được điều đó.

Trong suốt cuộc đời của mình, một số người trong chúng ta đủ may mắn để gặp những người trên đường đi mà chúng ta chỉ cần ‘nhấp chuột’ với.

Có lẽ bạn gặp một người tình cờ thích những thứ giống như bạn – tình yêu với nhạc rock, hoặc có thể là niềm đam mê với động vật hoang dã – một người mà bạn có thể nói chuyện hàng giờ. Hoặc có lẽ bạn không có nhiều điểm chung với người này, nhưng bạn ngưỡng mộ những phẩm chất của họ – khiếu hài hước, cách nhìn tích cực, thái độ cầu thị của họ. Tình bạn, giống như tình yêu, được xây dựng dựa trên cảm giác – một bản năng cho chúng ta biết khi nào điều gì đó phù hợp.

Mặc dù cảm giác của tình bạn có thể đến một cách tự nhiên, nhưng sự phát triển của một tình bạn lâu dài đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự thỏa hiệp để trở thành một thứ gì đó lâu bền và lâu dài.

Đôi khi, tình bạn có thể trở nên chua chát và đầy oán hận. Bất kể bạn đã biết ai đó bao lâu, đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm là đi theo con đường riêng của mình.

Huấn luyện viên hữu nghị giúp khách hàng của họ về tất cả các loại vấn đề trong lĩnh vực này, bao gồm:

kết bạn
đối phó với các cuộc xung đột
duy trì tình bạn
nhận ra một tình bạn độc hại

Tôi có cần một huấn luyện viên tình bạn không?
Là con người, chúng ta là những sinh vật xã hội. Mặc dù chúng ta có thể tận hưởng thời gian một mình, nhưng hầu hết chúng ta cần một số loại tương tác của con người để cảm thấy được kết nối, hỗ trợ và yêu thương. Tình bạn là không thể thiếu cho điều này. Khi các vấn đề gia đình nảy sinh và các mối quan hệ đối tác lãng mạn không thành công, chúng ta thường tìm đến những người bạn của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi thông qua mọi thứ, họ có thể đón chúng tôi và là không gian an toàn trong những lúc cần thiết.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ loại mối quan hệ nào, tình bạn cũng cần được chú ý. Để có được mạng lưới hỗ trợ đó, chúng ta cần nỗ lực kết bạn, điều hướng mọi xung đột khi chúng nảy sinh và nỗ lực cần thiết để giữ cho tình bạn tồn tại.

Nếu bạn nghĩ về tình bạn trong cuộc sống của bạn lúc này, bạn cảm thấy thế nào? Có bao nhiêu cái bạn muốn không? Bạn có đang đương đầu với xung đột không? Có cảm giác mất kết nối không? Bạn có những tình bạn cảm thấy vô ích không? Nếu bạn đang vật lộn với bất kỳ câu hỏi nào trong số những câu hỏi này, bạn có thể được lợi khi làm việc với một huấn luyện viên.

Huấn luyện viên tình bạn có thể giúp như thế nào
Chủ đề về các mối quan hệ nói chung là một chủ đề lớn và huấn luyện viên tình bạn có thể giúp đỡ theo một số cách, tùy thuộc vào những gì bạn cần hỗ trợ. Để cung cấp cho bạn ý tưởng về loại mối quan tâm mà huấn luyện viên có thể giúp đỡ, đây là một số ví dụ.

Kết bạn
Kết bạn: đó là một trong những thử thách đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt khi còn nhỏ và là điều mà nhiều người trong chúng ta tiếp tục lo lắng khi trưởng thành.

Tại một số thời điểm, hầu hết chúng ta học cách bước vào một căn phòng đầy người lạ mà không cảm thấy muốn khóc và tuyệt vọng bám vào chân cha mẹ của mình. Nhưng, thường xuyên hơn không, sự e ngại nhẹ về ‘ngày đầu tiên đến trường’ đó không bao giờ hoàn toàn biến mất.

Tất nhiên, mọi người đều trải qua các mức độ lo lắng khác nhau trong các tình huống xã hội và việc kết bạn với một số người dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Ngay cả những người có vẻ ngoài đôi khi cũng phải đấu tranh với những nghi ngờ bên trong của họ để tỏ ra tự tin như họ.

Hãy xem những đặc điểm tính cách sau đây và suy nghĩ về những đặc điểm phù hợp với bạn:

  1. Xấu hổ

Bạn có thể muốn kết bạn và tham gia trong các tình huống nhóm nhưng vì một số lý do, bạn không thể. Có lẽ bạn đang lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ về bạn; bạn có thể sợ đỏ mặt khi mọi người quay lại nhìn bạn. Nỗi sợ hãi bị sỉ nhục trước công chúng là một trong những lý do chính khiến mọi người né tránh chấp nhận ‘rủi ro xã hội’, chẳng hạn như tiếp cận một nhóm người và bắt đầu một cuộc trò chuyện. Một số người nhút nhát thiếu tự tin và có thể mắc chứng tự ti.

Nếu bạn cảm thấy mình bị kìm hãm trong cuộc sống bởi sự nhút nhát của mình, một huấn luyện viên có thể giúp bạn. Huấn luyện viên có thể khuyến khích bạn suy nghĩ về những hạn chế của bạn. Sau đó, họ có thể hỗ trợ bạn nhìn nhận bản thân khác biệt. Bằng cách tập trung vào những mặt tích cực của bạn và nhận ra rằng chỉ có bạn mới thực sự quan tâm (những người khác quá bận tâm đến việc họ nghĩ rằng họ đang gặp phải để lo lắng cho bạn!), Bạn sẽ có thể xây dựng sự tự tin để là chính mình – làm cho cuộc gặp gỡ trở nên mới mẻ mọi người cảm thấy điều đó dễ dàng hơn một chút.

Đối với một số người, sự nhút nhát vượt ra khỏi sự nghi ngờ bản thân và trở thành một nỗi ám ảnh xã hội. Đây được gọi là chứng lo âu xã hội và có thể tạo thêm một lớp khó khăn khác cho các mối quan hệ. Tìm hiểu thêm về chứng lo âu xã hội và những phương pháp điều trị có thể giúp ích.

  1. Hướng nội

Rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ hướng nội và nhút nhát là cùng một điều. Trong khi những người nhút nhát muốn nói chuyện nhưng không thể do không an toàn với xã hội, những người hướng nội có xu hướng khá tự tin vào khả năng tham gia vào các tình huống xã hội nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi đảm nhận vai trò nền tảng. Trong khi những người hướng ngoại nhận được tiếng vang từ việc giao lưu với những người mới, thì những người hướng nội lại có được năng lượng từ việc dành thời gian ở một mình hoặc với một nhóm bạn chọn lọc. Do đó, những người hướng nội có thể thấy các tình huống xã hội như các bữa tiệc mệt mỏi.

Làm việc với một huấn luyện viên có thể giúp bạn hiểu được xu hướng hướng nội của mình và sử dụng những xu hướng này làm lợi thế của bạn khi kết bạn mới.

  1. Dễ tính

Những người ‘dễ tính’ có bản chất là thoải mái trong các tình huống xã hội. Họ không nhất thiết cảm thấy cần phải trở thành trung tâm của sự chú ý và thích ở một mình nhiều như họ thích có sự đồng hành của những người khác. Những người dễ tính sẽ cực kỳ dễ kết bạn vì họ rất cởi mở, không phán xét và thoải mái.

Khó khăn tiềm ẩn duy nhất khi trở thành một nhân vật ‘dễ tính’ là vấn đề duy trì tình bạn. Điều này thường là do tác dụng phụ đơn giản của việc trở thành một kiểu tính cách thoải mái.

Ví dụ, những người dễ tính thường quên gọi điện cho bạn bè vào ngày sinh nhật hoặc đến các buổi tụ tập. Thông thường, những người dễ dãi khơi dậy những tình bạn tuyệt vời nhưng rất ngắn ngủi, trước khi để chúng tàn lụi vì bị bỏ rơi. Một huấn luyện viên về tình bạn có thể giúp một người dễ tính giới thiệu cấu trúc cuộc sống của họ và khuyến khích họ không chỉ kết bạn mới mà còn xây dựng tình bạn lâu dài và bền vững.

  1. Đi

Những người hướng ngoại có xu hướng sôi nổi, tự tin và hạnh phúc khi chiếm vị trí trung tâm. Họ được coi là ‘động lực và rung chuyển’ của thế giới – những người bạn có thể dựa vào để kể cho một căn phòng đầy người nghe một giai thoại vui nhộn hoặc tạo một bài phát biểu đáng nhớ mà không cần chuẩn bị gì. Những người hướng ngoại thích gặp gỡ những người mới và không gặp khó khăn khi kết bạn; tuy nhiên, họ có xu hướng bận rộn với việc kết bạn càng nhiều càng tốt, đến nỗi họ bỏ bê việc thực sự gắn kết với bất kỳ ai trong số họ.

Đôi khi, nhưng không phải lúc nào, những người hướng ngoại sẽ sử dụng bản tính thẳng thắn của họ để che giấu những bất an mà họ thực sự cảm thấy bên trong. Những bất an này khiến họ khó xây dựng tình bạn thực sự, trung thực với người khác vì họ sợ để ‘con người thật’ của mình tỏa sáng.

Huấn luyện có thể giúp những người hướng ngoại vượt qua những bất an này và nhận ra rằng nếu mọi người đáng để làm bạn, họ nên thích họ vì những khuyết điểm cũng như họ thích họ vì những phẩm chất tốt của họ.

Bạn có thể nhận ra rằng bạn nhận ra các khía cạnh của bản thân ở nhiều hơn một trong các danh mục này, hoặc có thể không có. Các tình huống khác nhau thể hiện những khía cạnh khác nhau của chúng ta, và mọi người thường thấy khả năng xử lý các tình huống xã hội của họ phụ thuộc vào cảm giác của họ tại thời điểm đó và những gì đang xảy ra trong các phần khác của cuộc sống của họ. Huấn luyện viên của bạn sẽ cố gắng hiểu được bạn là người như thế nào để họ có thể hiểu bạn muốn đạt được điều gì và họ có thể giúp đỡ như thế nào.

Đối phó với các cuộc xung đột
Giống như bạn bè của mình, chúng ta thường có những lúc xung đột nảy sinh. Đôi khi điều đó có thể là vụn vặt – có lẽ một người bạn muốn đến nhà hàng Ý trong khi người bạn kia muốn mua đồ mang đi – nhưng đôi khi chúng có thể lộn xộn, gây tổn thương và cuối cùng. Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến bạn bè bỏ rơi:

Dành quá nhiều thời gian cho nhau – đáng yêu, hài hước và thú vị như bạn bè của bạn, thì việc ở bên họ quá lâu có thể làm mất đi sự tỏa sáng. Mặc dù thực sự là một đặc ân thực sự để biết một con người khác từ trong ra ngoài, nhưng đôi khi bạn cần phải nghỉ ngơi để có thể nhớ rằng người đó quan trọng với bạn như thế nào. Như người ta nói – sự vắng mặt khiến trái tim trở nên yếu ớt hơn.
Chỉ ra khuyết điểm của nhau – khi chúng ta để người khác bước vào cuộc sống của mình, chúng ta phải chuẩn bị cho họ tìm hiểu mọi thứ về cuộc sống và tính cách của chúng ta. Lý do chúng ta để những người đó bước vào cuộc sống của mình ngay từ đầu là vì chúng ta tin tưởng họ sẽ bỏ qua những sai sót của chúng ta. Tuy nhiên, có lẽ vẫn có những bộ phận trong chúng ta mà bạn bè của chúng ta cảm thấy hơi phiền phức, và những bộ phận bạn bè của chúng ta thì chúng ta thấy hơi phiền phức. Tuy nhiên, sử dụng những sai sót này để chống lại nhau trong một tình huống xung đột, là một cách chắc chắn để có một sự thất bại lớn.
Phản bội – đây là kiểu thất bại tồi tệ nhất. Phát hiện ra rằng bạn của bạn đã nói dối bạn và quay lưng lại với bạn có thể rất tàn khốc. Bạn có thể thấy rằng khoảnh khắc bạn bè của bạn phản bội bạn, bạn không bao giờ có thể tin tưởng họ hoặc thích họ theo cách tương tự nữa. Ngay cả khi bạn đã tha thứ cho lỗi lầm của bạn mình thì việc xây dựng lại lòng tin trong mối quan hệ có thể mất nhiều thời gian.
Thất bại với một người bạn thường có thể cảm thấy tồi tệ như chia tay với một người yêu. Bạn bè của chúng ta là những người chúng ta tin tưởng với những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của chúng ta. Chúng ta dành rất nhiều không gian trong trái tim và cuộc sống của mình cho những người mà chúng ta gọi là bạn bè của mình, và khi những cảm xúc đó trở nên chua chát, sự mất mát có thể cảm thấy vô cùng lớn.

Một huấn luyện viên tình bạn có thể giúp bạn nhìn nhận xung đột theo một khía cạnh mới. Có lẽ bạn cần phải khám phá phần riêng của mình trong trường hợp bị loại. Có thực sự là tất cả đều là lỗi của họ? Bạn có thể làm gì khác hơn? Bạn nhớ gì về người bạn của mình? Bạn có thể làm gì để đối phó với xung đột và khắc phục tình hình?

Một huấn luyện viên sẽ không bao giờ nói cho bạn biết phải làm gì, nhưng họ sẽ cố gắng giúp bạn hướng tới một giải pháp. Cách giải quyết này có thể liên quan đến việc tha thứ hoặc nhận ra rằng tình bạn đã bị hủy hoại không thể sửa chữa.

Duy trì tình bạn
Các cộng đồng trong quá khứ thường chặt chẽ và thiên về gia đình, với những người thường ở lại thị trấn mà họ sinh ra. Ngày nay, nhiều người rời quê hương để đến các thành phố khác nhau hoặc thậm chí là các quốc gia. Giờ đây, không có gì lạ khi mọi người có bạn bè trên khắp thế giới hoặc sống hàng giờ với bất kỳ ai thậm chí biết tên của họ.

Bất kể khoảng cách, nếu ai đó quan trọng với bạn, điều quan trọng là bạn phải nỗ lực để họ luôn là một phần trong cuộc sống của họ. Nếu bạn lo lắng rằng những cam kết hàng ngày của bạn đang cản trở một tình bạn quan trọng, thì một cuộc cải tổ có thể là điều bạn cần.

Một huấn luyện viên có thể chỉ cho bạn cách giữ bạn bè và nuôi dưỡng những mối quan hệ này. Bạn có thể được khuyến khích nhìn nhận cuộc sống của mình một cách khách quan để có thể xác định điều gì thực sự quan trọng đối với mình. Điều này có thể giúp bạn có quan điểm và nhận ra tình bạn nào bạn muốn duy trì trong cuộc sống của mình.

Nhận ra một tình bạn độc hại
Đáng buồn thay, một số tình bạn có thể trở nên hủy hoại theo năm tháng. Đôi khi chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè cũ theo thói quen – chúng ta chỉ đơn giản là chấp nhận người đó như một phần tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu người đó làm chúng ta không vui thì sao?

Một huấn luyện viên về tình bạn có thể khuyến khích bạn đánh giá tình bạn nếu điều đó khiến bạn cảm thấy không vui. Tại sao bạn dành thời gian cho họ nếu bạn không thích công ty của họ? Bạn muốn làm gì với thời gian của mình? Bạn có nghĩ rằng bạn của bạn cũng cảm thấy như bạn không? Đã đến lúc bạn phải dần dần chuyển sang từ người khác và tìm những người mới để khám phá cuộc sống?

Điều đó có vẻ khắc nghiệt, nhưng nếu một tình bạn đang kìm hãm bạn trong cuộc sống và khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên lùi lại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là cắt đứt mọi mối quan hệ (mặc dù, trong một số trường hợp, điều này có thể là tốt nhất) – nhưng nó có nghĩa là thiết lập ranh giới và giữ cho tình bạn này ở khoảng cách không hy sinh sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

Tìm huấn luyện viên tình bạn ở đâu
Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ được lợi khi làm việc với một huấn luyện viên, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm huấn luyện viên phù hợp với bạn. Hãy dành thời gian của bạn để đọc qua hồ sơ của họ và tìm hiểu thêm về họ và cách tiếp cận của họ. Khi bạn tìm thấy ai đó mà bạn cộng hưởng, hãy gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho họ để thiết lập phiên đầu tiên của bạn.

Nhiều huấn luyện viên cung cấp một cuộc trò chuyện ban đầu miễn phí để bạn có thể tìm hiểu thêm về cách làm việc của họ và tìm hiểu xem bạn có phù hợp với nhau hay không. Đây là cơ hội để bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào và tìm hiểu thêm về cách họ có thể giúp bạn trong việc kết bạn.

Tình nguyện

Tình nguyện là hành động cống hiến thời gian và sức lực của bạn để làm điều gì đó vì một mục đích tốt đẹp; điều gì đó nhằm mục đích mang lại lợi ích cho cuộc sống của người khác hoặc môi trường. Trong khi công việc tình nguyện được thực hiện mà không cần nhận hoặc tìm kiếm phần thưởng tài chính, thì vẫn có vô số lợi ích khác.

Đối với nhiều tình nguyện viên, tài xế của họ là một mối quan tâm thực sự và chăm sóc cho hạnh phúc của người khác. Bên cạnh đó, việc đóng góp cho xã hội mang lại nhiều lợi ích khác, bao gồm phát triển sự nghiệp và cơ hội gặp gỡ những người mới. Công việc tình nguyện có thể thêm niềm vui, sự đa dạng và cảm giác hài lòng vào cuộc sống hàng ngày. Các tình nguyện viên cũng có thể phát triển các kỹ năng mới, xây dựng mối quan hệ, đối mặt với những thách thức mới và thậm chí tìm hiểu thêm về bản thân.

Sau đây, chúng tôi sẽ đi sâu hơn về những lý do mà nhiều người chọn làm tình nguyện viên và khám phá cách một huấn luyện viên có thể giúp bạn tham gia hoạt động tình nguyện và tận dụng nó.

Lợi ích của hoạt động tình nguyện là gì?
Bước vào thế giới công việc tình nguyện cần có sự tự tin và một số có thể cảm thấy lo lắng về viễn cảnh bắt đầu một vai trò mới. Với cuộc sống bận rộn, bạn cũng có thể khó tìm được thời gian và động lực để làm tình nguyện. Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện có rất nhiều lợi ích – không chỉ cho cộng đồng mà còn cho bạn.

Đặt CV của bạn khác biệt
Công việc tình nguyện có thể không được trả lương, nhưng có kinh nghiệm tình nguyện trong CV của bạn có thể là một bổ sung rất ấn tượng. Theo một cuộc khảo sát của TimeBank về một số doanh nghiệp hàng đầu của Vương quốc Anh, 73% cho biết họ sẽ tuyển dụng một người nào đó đã làm công việc tình nguyện trên CV của họ thay cho một người chưa làm.

Nó không chỉ là một bổ sung ấn tượng cho CV của bạn, mà hoạt động tình nguyện còn là một cách tuyệt vời để có được tài liệu tham khảo và lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào trong kinh nghiệm làm việc của bạn. Nếu bạn có thời gian không có việc làm, hoạt động tình nguyện có thể mang đến cơ hội thử sức với nhiều vai trò khác nhau và quyết định xem bạn có muốn thay đổi hướng đi hay không.

Tình nguyện là một cách tuyệt vời để rút ngắn lại điều gì đó, cho dù đó là việc giúp đỡ một cá nhân, một tổ chức từ thiện, một nhóm cộng đồng hay có thể là một tổ chức ở nước ngoài, không phải vì lợi nhuận. Bạn không chỉ luôn cập nhật các kỹ năng và kinh nghiệm của mình mà còn luôn bổ sung thêm cho chúng. Bạn đang có được những trải nghiệm mới, tương tác với những người liên hệ mới và học hỏi những kỹ năng mới.

Phát triển các kỹ năng hiện có – và đạt được những kỹ năng mới
Tình nguyện là một cách tuyệt vời để phát triển các kỹ năng sống mới và hiện có. Nó có thể giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt nếu bạn cảm thấy khó khăn khi gặp gỡ những người mới. Bạn có thể dễ dàng vướng vào các mối quan hệ thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình, nhưng yếu tố xã hội của hoạt động tình nguyện có nghĩa là bạn sẽ được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau.

Công việc tình nguyện cũng có thể yêu cầu làm việc trong một nhóm người; làm việc nhóm đòi hỏi sự đồng cảm, kiên nhẫn, giao tiếp tốt và thấu hiểu. Việc phát triển những ‘kỹ năng con người’ này là rất quan trọng trong việc đảm bảo mọi thành viên trong nhóm cảm thấy được trân trọng và thoải mái. Điều quan trọng là trở thành một người biết lắng nghe và dễ gần, nhưng cũng phải mạnh dạn. Nếu bạn có ý tưởng, hãy chia sẻ chúng! Bạn không bao giờ biết, ý tưởng của bạn có thể cải thiện chương trình tình nguyện và mở ra nhiều cơ hội hơn nữa.

Xây dựng sự tự tin của bạn
Bằng cách làm điều gì đó tốt cho những người khác trong cộng đồng, thúc đẩy bản thân gặp gỡ những người mới và chấp nhận những thử thách mới, công việc tình nguyện có thể rất hiệu quả trong việc nâng cao mức độ tự tin của bạn. Cảm giác tự nhiên về thành tích đạt được từ hoạt động tình nguyện có thể dẫn đến cảm giác tự hào và bản sắc hơn. Bạn càng cảm thấy tốt hơn về bản thân, bạn càng có nhiều khả năng chấp nhận những trải nghiệm mới.

Tạo kết nối
Công việc tình nguyện từ thiện là một cách tuyệt vời để tạo kết nối, cả cá nhân và nghề nghiệp. Kết nối mạng là một phần quan trọng của cuộc sống làm việc và nếu được thực hiện đúng cách, có thể giúp bạn tiến bộ trong sự nghiệp của mình. Hoạt động tình nguyện mang đến cơ hội gặp gỡ những người cùng chí hướng trong những tình huống ít trang trọng hơn. Đó là một cách tuyệt vời để thể hiện kỹ năng, tính cách của bạn và kết nối với những người có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn.

Cải thiện sức khỏe và hạnh phúc
Cũng như chứng minh hiệu quả trong việc tăng cường sức khỏe tinh thần, phát triển các kỹ năng quan trọng và cải thiện khả năng tuyển dụng, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hoạt động tình nguyện rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Công việc tình nguyện có thể mang lại cho mọi người một cuộc sống xã hội và một cơ hội để ra ngoài. Nó được cho là đặc biệt có lợi cho những người lớn tuổi, vì nó mang lại cho họ thói quen và ý thức về mục đích sau khi kết thúc việc làm.

Sinh viên tình nguyện
Nhìn chung, những người trẻ tuổi có xu hướng có mức độ gắn kết với các hoạt động xã hội cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác. Hoạt động tình nguyện có thể giúp bạn nghỉ học một cách tuyệt vời; nó có thể giúp bạn tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế – kiến ​​thức và kỹ năng mà bạn không thể đạt được từ việc học tập. Điều này có thể giúp bạn lựa chọn phong phú hơn về việc học lên cao hơn, cơ hội nghề nghiệp và thậm chí là lựa chọn cuộc sống.

Nghiên cứu cho thấy từ 16 đến 25 tuổi là nhóm tuổi có tỷ lệ tham gia hoạt động tình nguyện cao nhất, với 32% hoạt động tình nguyện hàng tháng và 49% tình nguyện mỗi năm một lần.

Là một sinh viên, bạn thường có nhiều thời gian – bạn không nhất thiết bị giới hạn trong số giờ làm việc toàn thời gian, có những kỳ nghỉ trong kỳ nghỉ và thậm chí bạn có thể có thời gian rảnh trong ngày giữa các bài giảng. Điều này cho thấy một khoảng thời gian tốt để khám phá các cơ hội tình nguyện.

Ý tưởng tình nguyện
Dù bạn ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, vẫn có rất nhiều cơ hội tình nguyện. Đây chỉ là một số ý tưởng để giúp bạn bắt đầu.

Dịch vụ công dân quốc gia
Nếu từ 15 đến 17 tuổi, bạn có thể tham gia Dịch vụ Công dân Quốc gia (NCS). Điều này mang lại cho bạn cơ hội sống xa nhà, phát triển các kỹ năng để nâng cao CV của bạn và trải nghiệm các loại hành động xã hội khác nhau, từ làm việc trong các dự án cộng đồng đến gây quỹ.

Gap năm tình nguyện
Gap year (hay sabbatical) là cơ hội để dành thời gian nghỉ học hoặc làm việc để tham gia vào các hoạt động phát triển cá nhân – chẳng hạn như du lịch hoặc tình nguyện. Đây có thể là một lựa chọn phổ biến cho những người trẻ giữa đại học và đại học, hoặc sau đại học. Gap year hoặc sabbatical có thể là một cơ hội tốt để tham gia vào các cơ hội tình nguyện như thực tập, hoặc thậm chí đi du lịch và tình nguyện ở nước ngoài – ví dụ: thông qua các cơ hội dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL).

Tình nguyện viên ở nước ngoài
Có nhiều tổ chức điều hành các vị trí tình nguyện ở nước ngoài, từ vài ngày đến vài tháng. Kiểm tra Go Abroad để xem những cơ hội nào có sẵn.

Tình nguyện cho một tổ chức từ thiện
Nhiều tổ chức từ thiện tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên. Điều này có thể bao gồm quản lý đường dây trợ giúp, giúp tổ chức các sự kiện hoặc thậm chí làm việc trong các cửa hàng từ thiện. Nếu có một tổ chức từ thiện cụ thể nào đó gần gũi với trái tim bạn, tại sao không liên hệ với họ và xem bạn có thể giúp đỡ như thế nào?

Tình nguyện trực tuyến
Nhiều cơ hội tình nguyện có thể được thực hiện trực tuyến từ xa. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các kỹ năng làm việc như giúp thiết kế tờ rơi hoặc hỗ trợ mọi người qua email. Tiếp cận với các tổ chức và xem những cơ hội tình nguyện nào có sẵn.

Huấn luyện viên có thể giúp gì?
Một số người phát triển mạnh trong môi trường mới và thăng hoa trước những cơ hội mới mà công việc tình nguyện mang lại. Tuy nhiên, người ta thường thiếu tự tin để bắt đầu một điều gì đó mới. Hoặc, có lẽ bạn không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu bạn đã sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mới và làm điều gì đó vì lợi ích của người khác, nhưng bạn cần sự giúp đỡ, bước đầu tiên của cuộc hành trình của bạn có thể là cân nhắc việc huấn luyện.

Xây dựng sự tự tin và niềm tin của bạn
Huấn luyện viên được trang bị các công cụ và kỹ thuật để giúp bạn xây dựng niềm tin vào bản thân, vì vậy nếu bạn thiếu tự tin hoặc lo lắng về việc gặp gỡ những người mới, hãy nói với họ. Huấn luyện viên có thể làm việc với bạn để bạn có thể bắt đầu công việc với tư thế ngẩng cao đầu.

Nếu bạn lo lắng, huấn luyện viên của bạn có thể giúp bạn quản lý và vượt qua mọi lo lắng mà bạn có về hoạt động tình nguyện. Họ sẽ dạy bạn cách xem đó là một cơ hội thú vị chứ không phải là điều đáng sợ.

Tìm công việc phù hợp với bạn
Điều quan trọng là phải tìm công việc tình nguyện mà bạn yêu thích, đam mê và cảm thấy tự tin để thực hiện. Nếu bạn có một kỹ năng cụ thể nào đó mà bạn muốn phát triển hoặc bạn cần thêm kinh nghiệm trong một lĩnh vực công việc nhất định, huấn luyện viên của bạn có thể giúp bạn quyết định hình thức công việc tình nguyện nào sẽ có lợi nhất.

Trong một buổi tập, huấn luyện viên của bạn có thể sẽ hỏi bạn những câu hỏi về nghề nghiệp, hạnh phúc, nguyện vọng và sự cân bằng trong công việc / cuộc sống. Bạn có thể cùng nhau thảo luận về điểm mạnh và lĩnh vực phát triển, các kỹ năng và niềm đam mê chính của bạn, cam kết thời gian của bạn, bất kỳ mối quan tâm nào bạn có thể có và lý do tại sao bạn muốn tình nguyện.

Đừng ngại đặt câu hỏi trước khi chọn một vị trí, cho cả huấn luyện viên của bạn và tổ chức đang điều hành chương trình. Đặt câu hỏi thể hiện sự quan tâm, nhưng cũng đảm bảo bạn đang tận dụng tối đa trải nghiệm.

Chuẩn bị cho công việc tình nguyện
Trong khi bạn sẽ xây dựng các kỹ năng trong quá trình làm việc, có thể hữu ích nếu bạn biết những gì được mong đợi từ bạn. Huấn luyện viên của bạn sẽ có thể chuẩn bị cho bạn vào vị trí của bạn, giải thích các kỹ năng cần thiết và cách bạn có thể thực hiện chúng trước khi bắt đầu.

Một huấn luyện viên cũng có thể đưa ra sự hỗ trợ và hướng dẫn trong suốt công việc tình nguyện của bạn – giúp bạn tận dụng cơ hội và thực sự tận hưởng cuộc sống. Họ có thể đưa ra lời khuyên và giúp bạn xây dựng các kỹ năng cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ của cá nhân.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm một huấn luyện viên phù hợp với bạn. Chúng tôi khuyến khích các thành viên của mình thêm càng nhiều thông tin càng tốt vào hồ sơ của họ, để bạn có thể tìm hiểu thêm về cách họ làm việc và liệu họ có phải là người phù hợp với bạn hay không.

Làm thế nào để tôi bắt đầu tình nguyện?
Bạn có thể đang tìm kiếm một sự sắp xếp không chính thức hoặc tạm thời, hoặc trở thành một phần của một dự án đang thực hiện. Nơi tốt nhất để bắt đầu là thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Nếu có một nguyên nhân hoặc loại công việc cụ thể nào đó mà bạn quan tâm, hãy khám phá những cơ hội nào đã có sẵn.

Bạn có thể liên hệ với trung tâm tình nguyện địa phương hoặc liên hệ với các tổ chức tình nguyện có thể giúp bạn tìm ra cách tình nguyện phù hợp với mình. Do-it là cơ sở dữ liệu về các cơ hội tình nguyện của Vương quốc Anh, cho phép bạn tìm kiếm hơn một triệu cơ hội tình nguyện theo sở thích, hoạt động hoặc vị trí và sau đó nộp đơn trực tuyến. Các tổ chức tương tự bao gồm các Vấn đề Tham gia và Tình nguyện.

Nếu không có bất kỳ cơ hội nào mà bạn quan tâm, hãy chủ động liên hệ với tổ chức từ thiện mà bạn muốn đóng góp thời gian của mình.

Năng lượng

Chúng tôi muốn nói gì khi sử dụng thuật ngữ ‘năng lượng’ trong huấn luyện? Theo định nghĩa, năng lượng là sức mạnh cung cấp năng lượng cho cuộc sống, hành động, sức mạnh và sức sống. Năng lượng là động lực thúc đẩy chuyển động và phản ứng của chúng ta; nó di chuyển trái đất, giữ chân chúng ta trên mặt đất, sưởi ấm ngôi nhà của chúng ta, thắp sáng các thành phố của chúng ta và thậm chí cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta.

Năng lượng cung cấp năng lượng cho chúng ta ở mọi cấp độ – không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần, cảm xúc và tinh thần. Huấn luyện năng lượng nhằm mục đích giúp chúng ta mở khóa, khai thác và sử dụng năng lượng này. Các huấn luyện viên khác nhau sẽ có những cách tiếp cận khác nhau, một số cũng được đào tạo về các phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng để bổ sung cho công việc huấn luyện của họ. Những người khác sẽ tập trung vào các mô hình năng lượng vô ích và hỗ trợ bạn phù hợp với mục đích của mình và để năng lượng tích cực tự do chảy.

Tạo ra năng lượng
Tất cả chúng ta đều có những ngày cảm thấy thiếu năng lượng hơn mong muốn. Chúng ta là con người và do đó có các nguồn năng lượng và dòng chảy trong các mức năng lượng của chúng ta. Để giúp bạn tìm thấy sự cân bằng hơn, bạn có thể nghĩ xem điều gì mang lại cho bạn năng lượng và điều gì làm cạn kiệt năng lượng đó.

Điều gì khiến bạn cảm thấy được sống, được tiếp thêm sinh lực và tràn đầy năng lượng? Ở đầu bên kia của thang đo, điều gì khiến bạn kiệt sức và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không có động lực? Bằng cách suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình, chúng ta có thể bắt đầu xác định vị trí thúc đẩy và tiêu hao năng lượng của chúng ta.

Xác định mức tiêu hao năng lượng của bạn
Biết những gì khiến bạn tràn đầy năng lượng là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Hãy nghĩ xem điều gì khiến bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng – có người nào bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh không? Có những phần nào đó trong cuộc sống của bạn đặc biệt khiến bạn thất vọng không? Nhìn vào những điều này có thể hữu ích để bạn có thể tập trung năng lượng của mình ra khỏi chúng và hướng tới những điều khiến bạn hạnh phúc. Dưới đây là một số ví dụ về tiêu hao năng lượng phổ biến:

Công việc
Công việc có thể mệt mỏi – suy cho cùng, đó là bản chất của công việc. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ cả ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng, vui vẻ hoặc thú vị. Nếu bạn cảm thấy buồn chán, bị đánh giá thấp, không có chiều sâu hoặc không hài lòng trong công việc, có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét lại tình hình của mình. Tiếp tục thực hiện một công việc mà bạn không thích quá lâu có thể khiến năng lượng của bạn bị đình trệ, khiến bạn bị mắc kẹt.

Huấn luyện viên có thể giúp bạn xác định lại mức năng lượng của mình, để bạn có thể tập trung vào việc thay đổi tình hình của mình. Có lẽ bạn cần học các kỹ năng đàm phán tốt hơn, quản lý thời gian tốt hơn, hoặc các phẩm chất lãnh đạo tốt hơn; có lẽ bạn cần động lực để bỏ việc và bắt đầu một công việc kinh doanh hoàn toàn mới.

Gia đình
Mặc dù gia đình là những phần quan trọng và có giá trị trong cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải lúc nào gia đình cũng thuận buồm xuôi gió. Đối với một số người, các vấn đề gia đình có thể là một tiêu hao năng lượng lớn. Các cuộc tranh cãi, thay đổi động lực gia đình và thông tin sai lệch đều có thể khiến họ phải gánh chịu hậu quả.

Những vấn đề sức khỏe
Các vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể chất có thể ảnh hưởng lớn đến năng lượng của chúng ta. Trầm cảm và lo lắng thường dẫn đến không thể ngủ được, trong khi đau đớn về thể chất và bệnh mãn tính có thể cực kỳ mệt mỏi, về mặt tinh thần cũng như thể chất.

Vấn đề về mối quan hệ
Các mối quan hệ, hoặc thiếu, thường có thể hoàn toàn tiêu hao suy nghĩ của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể phát huy hết tiềm năng của mình ở trường học, nơi làm việc hoặc ở nơi khác, nếu chúng ta dành toàn bộ thời gian để cảm thấy buồn hoặc lo lắng về các vấn đề trong mối quan hệ?

Huấn luyện có thể giúp bạn chuyển những cảm giác tiêu cực này thành các hoạt động tích cực. Khi bạn đã xác định được mức tiêu hao năng lượng của mình, huấn luyện viên có thể giúp bạn xác định những thay đổi nào bạn cần thực hiện (lớn hay nhỏ) để thay đổi tình hình.

Tăng năng lượng
Sau khi tìm ra lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn làm bạn tràn đầy năng lượng, bạn có thể xem điều gì khiến bạn cảm thấy thoải mái. Điều gì đưa thanh xuân trở lại bước đi của bạn? Điều gì mang lại cho bạn động lực để ra khỏi đó và nắm bắt ngày mới? Có rất nhiều thứ khác nhau mang lại cho mọi người năng lượng, từ những hoạt động nhất định đến sự đồng hành của những người nhất định. Dưới đây là một số cách tăng cường năng lượng phổ biến nhất:

Chế độ ăn uống của bạn
Ở cấp độ sinh học, hầu hết năng lượng trong cơ thể chúng ta đến từ thực phẩm chúng ta ăn. Cơ thể chúng ta về cơ bản là máy phát điện năng lượng đi bộ – chúng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn và sau đó chuyển đổi các chất dinh dưỡng đó thành năng lượng.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng các loại thực phẩm khác nhau có tác động khác nhau đến cách chúng ta cảm nhận và hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các bạn sẽ biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng một số loại thực phẩm khiến bạn cảm thấy kiệt sức và khó chịu, trong khi những loại khác lại giúp bạn tăng cơ.

Nếu trong các buổi huấn luyện, bạn đi đến kết luận rằng chế độ ăn uống đang ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn, huấn luyện viên của bạn có thể đề nghị điều tra thay đổi chế độ ăn uống.

Tập thể dục
Mặc dù ban đầu tập thể dục có thể làm tiêu hao năng lượng thể chất của bạn, nhưng nghiên cứu cho thấy về lâu dài, tập thể dục thường xuyên có thể tăng mức năng lượng chung. Hãy nghĩ về cảm giác của bạn sau khi đi bộ nhanh bên ngoài thiên nhiên – không khí trong lành và sự vận động chắc chắn sẽ giúp bạn thúc đẩy tinh thần.

Nếu bạn quyết định đây là một lĩnh vực cần chú ý, bạn có thể làm việc với huấn luyện viên để ưu tiên tập thể dục thường xuyên và gặt hái những lợi ích.

Môi trường dễ chịu
Nơi bạn sống cũng quan trọng như cách bạn sống. Phong Thủy là một niềm tin cổ xưa dựa trên ý tưởng rằng có những con đường năng lượng chảy qua mọi thứ trên thế giới, bao gồm cả tôi và bạn. Năng lượng này được gọi là ‘chi’. Những người thực hành Phong Thủy tin rằng cách họ đặt nhà và tài sản của họ có thể ảnh hưởng đến chất lượng năng lượng của họ. Sự lộn xộn và rối loạn được cho là ngăn chặn các con đường chi có thể dẫn đến bất hạnh và sức khỏe kém.

Do đó, huấn luyện viên năng lượng của bạn có thể hỏi bạn về môi trường sống của bạn. Bạn có hạnh phúc ở nơi bạn sống không? Bạn có thói quen dọn dẹp vệ sinh tốt không? Bạn có cảm thấy thư thái trong ngôi nhà của mình không? Một cách đơn giản để tăng mức năng lượng trong nhà là dọn dẹp những thứ cũ mà bạn không thực sự cần và dọn sạch hoàn toàn. Sống trong một môi trường dễ chịu có thể giúp:

tăng cường năng lượng sáng tạo của bạn
thư giãn và giảm căng thẳng cho bạn
ngăn bạn đặt nhầm những thứ quan trọng
Nó cần phải: thoải mái, an toàn, được cá nhân hóa (tức là ngôi nhà của bạn cần phản ánh sở thích và tính cách của bạn), kết nối (tức là các cư dân trong đó cảm thấy được kết nối với nhau và cả với thế giới bên ngoài), thích nghi và nuôi dưỡng.

Cách bạn truyền nguồn năng lượng của mình
Tất cả chúng ta đều có ‘năng lượng’ nhưng một số người trong chúng ta có nhiều mẫu năng lượng tiêu cực hơn tích cực. Điều này thường làm hạn chế niềm tin vào bản thân mà chúng ta có, hoặc những khuôn mẫu mà chúng ta có được trong thời thơ ấu. Trong suốt phiên tập của bạn, huấn luyện viên của bạn có thể đặt câu hỏi về cách bạn thường truyền năng lượng cho mình.

Ví dụ, bạn có xu hướng phản ứng trong cơn tức giận, cảm thấy ghen tị, cảm giác tội lỗi tột độ hay thậm chí có thể là tính cạnh tranh không? Đây là những phản ứng hoàn toàn tự nhiên, nhưng nếu chúng trở thành phản ứng thường thấy của bạn mỗi khi có điều gì đó thách thức bạn, bạn có thể phá vỡ và thay đổi mô hình này sẽ rất đáng xem.

Học cách chuyển năng lượng của bạn thành những phản ứng tích cực thường xuyên hơn có thể giúp bạn có động lực hơn và phát huy hết tiềm năng của mình. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy rằng những cảm xúc tích cực và các hoạt động mang tính xây dựng này sẽ chiếm rất nhiều năng lượng của bạn mà bạn đơn giản là không cần phải chuyển nó theo những cách tiêu cực.

Cân bằng năng lượng của bạn
Thông thường, chúng ta càng có nhiều năng lượng, chúng ta càng trở nên năng suất hơn. Năng lượng cho phép chúng ta giao tiếp hiệu quả hơn, mang lại cho chúng ta sự tự tin để nói những gì chúng ta muốn nói và trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức, chúng ta tắt máy. Chúng ta ngừng tập trung, chúng ta tránh chấp nhận rủi ro và có thể đánh mất những cơ hội mà chúng ta có thể đã nắm bắt, nếu chúng ta có nghị lực.

Huấn luyện viên giúp khách hàng tràn đầy năng lượng hơn bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm:

NLP – lập trình lại các suy nghĩ và hành vi để thay đổi các mô hình năng lượng.
Thiền – giúp cải thiện chánh niệm và nhận thức về bản thân.
Đặt câu hỏi – đi vào cốt lõi của vấn đề thông qua cách đặt câu hỏi cụ thể.
Động lực – sử dụng các kỹ thuật tạo động lực để truyền cảm hứng cho những cách suy nghĩ mới.
Tất nhiên, cân bằng các mức năng lượng không chỉ là thúc đẩy chúng. Không ai mong đợi bạn luôn đầy đủ và tích cực. Một phần không thể thiếu của huấn luyện năng lượng là bảo vệ năng lượng của bạn, nghỉ ngơi khi bạn cần và thực hành chăm sóc bản thân. Điều này có thể có nhiều hình thức nhưng có thể bao gồm:

Trau dồi thói quen chăm sóc bản thân để hỗ trợ năng lượng của bạn.
Đặt ra ranh giới lành mạnh và từ bỏ những hành vi làm hài lòng mọi người.
Hiểu được kiểu tính cách của bạn và cách điều này ảnh hưởng đến năng lượng của bạn.
Điều chỉnh bản thân với các giá trị cốt lõi của bạn để bạn không lãng phí năng lượng vào những điều “nên làm” hoặc những kỳ vọng của xã hội.
Sử dụng các phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng như Reiki và chữa bệnh bằng pha lê.
Biết được những gì bạn cần và nhận ra cảm xúc của chính mình là điều quan trọng – và chánh niệm có thể giúp ích cho việc này. Điều này cũng có thể giúp bạn bổ sung mức năng lượng, giúp bạn kiên cường hơn và có thể xử lý cảm xúc của người khác.

Lợi ích của năng lượng cân bằng
Công việc này có thể mất thời gian và luyện tập, nhưng một khi bạn tìm ra cách để cân bằng năng lượng của mình, bạn sẽ thấy tác động của điều này đối với cuộc sống của bạn. Bạn có thể nhận thấy hiệu suất được cải thiện trong công việc khi bạn trở nên tỉnh táo hơn, sáng tạo hơn và tham vọng hơn.

Kỹ năng lãnh đạo của bạn có thể cải thiện khi bạn có sự tự tin để kiểm soát và dẫn dắt người khác theo hướng tích cực. Nếu nhóm của bạn đang làm việc đang trì trệ, bạn có thể là hơi thở của không khí trong lành để xoay chuyển tình thế.

Hy vọng rằng bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thích thú hơn khi bạn có năng lượng để đam mê những sở thích và tương tác nuôi dưỡng bạn. Cuối cùng, bạn nên cảm thấy tự tin hơn trong việc thay đổi cuộc sống của mình. Có lẽ bạn có điều gì đó mà bạn luôn muốn làm – viết sách, đi du lịch thế giới, bắt đầu kinh doanh. Cần rất nhiều nỗ lực và nghị lực để vượt qua nỗi sợ hãi và làm những điều khiến chúng ta sợ hãi.

Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của huấn luyện viên, bạn có thể phát triển động lực và sự tự tin cần thiết để đạt được tham vọng của mình.

Động lực

Bạn đã bao giờ cảm thấy hơi… lạc lõng chưa? Giống như bạn không chắc mình muốn làm gì với cuộc sống hoặc sự nghiệp của mình? Hoặc có lẽ bạn biết chính xác những gì bạn muốn, nhưng đang đấu tranh để tìm động lực để đứng dậy mỗi ngày và làm những việc cần phải làm.

Khi chúng ta thiếu động lực, mọi thứ có thể cảm thấy khó khăn. Trên trang này, chúng tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn về ý tưởng về động lực, hiểu nó đến từ đâu, tại sao chúng ta đánh mất nó và cách làm việc với huấn luyện viên có thể giúp chúng ta tìm lại động lực.

Hiểu động lực
Để bắt đầu, điều quan trọng là phải hiểu động lực thực sự là gì. Động lực đến từ bên trong chính chúng ta. Đó là mục đích hoặc lý do của chúng ta khi làm điều gì đó, cho dù đó là để khởi động một công việc kinh doanh mới hay thực hiện các thay đổi đối với thói quen tập thể dục của chúng ta.

Động lực của chúng ta cho một điều gì đó bắt nguồn từ các giá trị và niềm tin của chúng ta. Khi bạn có ý thức mạnh mẽ về các giá trị và niềm tin cá nhân của mình (ví dụ: lòng tốt đối với người khác), điều này tạo thành cơ sở để động lực của bạn có thể phát triển.

Tất cả chúng ta đều có những động cơ thúc đẩy khác nhau. Đối với một số người, họ có thể có sứ mệnh rõ ràng, muốn giúp đỡ người khác và được truyền cảm hứng. Đối với những người khác, chúng có thể bao gồm quyền lực cá nhân, thành công trong sự nghiệp và tiền bạc. Tuy nhiên, không đúng hay sai, nhiều người nhận thấy rằng những động lực bên ngoài như tiền bạc hoặc nhận thức thành công kém mạnh mẽ hơn những động lực bên trong hoạt động phù hợp với giá trị của bạn.

Một động lực có thể giúp tất cả chúng ta là trách nhiệm giải trình. Điều này có nghĩa là nói với ai đó về những giấc mơ của bạn và nhờ họ kiểm tra với bạn để biết bạn đang đi như thế nào.

Đây là một phần quan trọng của huấn luyện và đối với nhiều người, chỉ cần trò chuyện thường xuyên với ai đó về một dự án / ước mơ / mong muốn là đủ để thúc đẩy họ hành động.

Sự khác biệt giữa động lực và cảm hứng

Khi ai đó đưa ra một bài phát biểu ‘tạo động lực’, những gì họ thực sự đang làm là truyền cảm hứng cho khán giả của họ. Động lực phải đến từ bên trong chúng ta, và điều này có nghĩa là trong thực tế – không ai có thể thúc đẩy bạn. Nó phải đến từ chính bạn.

Cảm hứng đến từ thế giới bên ngoài. Diễn giả, nhà văn, người cố vấn và những người khác mà chúng ta tìm kiếm có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Phim ảnh, nghệ thuật, sách và âm nhạc cũng có thể truyền cảm hứng cho chúng ta.

Nếu chúng ta tưởng tượng động lực là ngọn lửa trong bụng bạn, mục đích của bạn, ‘lý do tại sao’ của bạn, thì nguồn cảm hứng có thể được coi là nhiên liệu cho ngọn lửa đó. Cả hai làm việc cùng nhau rất tốt, và cảm hứng chắc chắn có thể là công cụ giúp bạn tăng động lực làm điều gì đó, nhưng nó không thể thay thế ngọn lửa của động lực bên trong.

Tại sao chúng ta mất động lực
Động lực có thể đến và đi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể có những mùa giải mà chúng ta cảm thấy vô cùng bùng nổ, có động lực và hào hứng với mọi thứ chúng ta đang làm và chúng ta có thể có những mùa chậm hơn, nơi chúng ta cần nghỉ ngơi, lấy lại sức và tìm kiếm cảm hứng.

Đôi khi có những nguyên nhân rõ ràng khiến chúng ta bị mất động lực. Dưới đây là một số ví dụ phổ biến, hãy đọc và xem liệu có phù hợp với bạn không.

Bạn đã kiệt sức

Điều này có thể xảy ra khi bạn cố gắng quá sức trong thời gian dài. Có lẽ bạn đã cảm nhận được ngọn lửa động lực đó và cuối cùng đã làm việc cả giờ dưới ánh mặt trời. Có thể đơn giản là có nhiều điều đang diễn ra trong cuộc sống của bạn và bạn bị choáng ngợp.

Khi điều này xảy ra, mọi thứ có thể cảm thấy như quá nhiều và động lực giống như một giấc mơ bị lãng quên. Nếu điều này đang xảy ra với bạn, đừng cố gắng vượt qua nó. Thay vào đó, hãy coi nó như thế nào – một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải nghỉ ngơi.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cho phép cơ thể và tâm trí của bạn được nghỉ ngơi. Chăm sóc bản thân sẽ là cách tốt nhất để thu hút động lực quay trở lại cuộc sống của bạn.

Bạn đang đấu tranh với sức khỏe tinh thần của mình

Tình trạng sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm có thể cướp đi bất kỳ động lực nào của bạn. Hãy chắc chắn đến gặp bác sĩ nếu bạn nghĩ rằng đây có thể là trường hợp và nhận được sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn. Bạn sẽ có thể tìm lại động lực, nhưng việc học cách quản lý và đối phó với sức khỏe tinh thần của bạn phải được ưu tiên.

Bạn có niềm tin tiêu cực / hạn chế về bản thân

Nhiều người trong chúng ta sống với niềm tin hạn chế. Đây là những niềm tin mà chúng ta giữ về bản thân giới hạn chúng ta, chẳng hạn như “Tôi không sáng tạo” hoặc “Tôi không xứng đáng với công việc đó”. Những niềm tin này hiếm khi dựa trên thực tế, và đến từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm cả thời thơ ấu của chúng ta).

Huấn luyện viên cuộc sống và những người thực hành NLP có thể làm việc với bạn để giúp xác định bất kỳ niềm tin giới hạn nào mà bạn có và biến đổi chúng.

Bạn đang trì hoãn

Bạn có một nhiệm vụ, nhìn chằm chằm vào bạn từ danh sách việc cần làm của bạn, nhưng bằng cách nào đó, bạn xoay sở để lấp đầy ngày của mình bằng bất cứ thứ gì ngoài nhiệm vụ đó. Nghe có vẻ quen? Sự trì hoãn thường có thể cản trở tiến trình, ngay cả khi động lực của chúng ta rất mạnh. Điều này thường là do sự trì hoãn của chúng ta xuất phát từ tâm lý sợ hãi.

Khi chúng ta thực sự quan tâm đến điều gì đó, chúng ta sẽ sợ hãi về việc nó sẽ xảy ra sai lầm. Chúng ta lo lắng người khác sẽ nghĩ gì, chúng ta lo lắng về việc nó thất bại – và đôi khi, chúng ta thậm chí còn lo lắng về việc nó sẽ thành công. Nỗi sợ hãi này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, và sự trì hoãn là điều phổ biến.

Để vượt qua nỗi sợ hãi này có thể cần thời gian, tự phản ánh, tự điều tra và tự nhận thức. Làm việc với một huấn luyện viên có thể giúp bạn khám phá những gì bạn thực sự sợ hãi và giúp bạn vượt qua nó.

Bạn chưa tìm thấy ‘tại sao’ của mình

Đôi khi chúng ta thiếu động lực bởi vì chúng ta chỉ đơn giản là không tìm ra ‘lý do tại sao’, mục đích đằng sau những gì chúng ta đang làm. Có thể bạn đang làm việc để được thăng chức bởi vì bạn nghĩ rằng bạn nên leo lên nấc thang sự nghiệp, nhưng đó không phải là điều bạn muốn trong sâu thẳm, và do đó, bạn phải vật lộn để tìm ra động lực để làm những gì cần thiết cho sự thăng tiến.

Khi bạn đã thiết lập được lý do nội bộ để làm điều gì đó – “lý do tại sao” của bạn – bạn có thể nuôi dưỡng nó. Bạn sẽ thấy việc đưa ra quyết định dễ dàng hơn vì bạn sẽ có mục đích hướng dẫn con đường của mình. Bạn sẽ cảm thấy hào hứng khi thực hiện dự án của mình vì bạn sẽ nhận ra lý do tại sao bạn lại say mê thực hiện dự án đó.

Huấn luyện có thể giúp ích như thế nào
Như chúng ta đã khám phá trong trang này, không ai có khả năng thúc đẩy bạn, ngoài bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là huấn luyện viên không thể giúp. Vai trò của huấn luyện viên trong việc tìm kiếm động lực của bạn là giúp bạn khám phá ra ‘tại sao’ của bạn là gì và điều gì đang làm giảm động lực của bạn.

Họ có thể giúp bạn xác định điều gì đang ngăn cản bạn và cùng bạn vượt qua mọi trở ngại. Họ có thể đề xuất những quan điểm mới và đưa ra những nguồn cảm hứng. Các kỹ thuật khác nhau có thể được khuyên, như thiền và viết nhật ký.

Công việc của họ sẽ không phải là động viên bạn mà thay vào đó, giúp bạn khám phá ra động lực của chính mình và cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để giữ cho ngọn lửa luôn cháy sáng.

Sau khi bạn tìm thấy động lực của mình, họ có thể giúp bạn hình thành các mục tiêu rõ ràng để giúp bạn đạt được những gì bạn đang cố gắng đạt được. Với động lực là động lực của bạn, phần này là tất cả về hành động và làm cho mọi thứ xảy ra.

Nói chuyện với bạn trong các phiên họp thường xuyên, họ cũng sẽ cung cấp tinh thần trách nhiệm. Giúp bạn đặt mục tiêu và mục tiêu, chúng có thể sẽ khuyến khích bạn hoàn thành một số nhiệm vụ trước phiên tiếp theo. Chỉ cần có được sự khích lệ này cùng với sự tự giác nâng cao diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình huấn luyện có thể mang lại sức mạnh vô cùng lớn.

Chúng tôi chúc bạn thành công, dù bạn đang ở đâu trong cuộc săn tìm động lực. Nếu bạn muốn hỗ trợ từ một huấn luyện viên cuộc sống, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi để tìm một huấn luyện viên phù hợp với mình.

Thể dục-thể thao

Thể thao đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại của người Anh. Ngoài việc thúc đẩy nền kinh tế tăng thêm hàng tỷ tỷ mỗi năm, thể thao còn khuyến khích tinh thần cộng đồng, mang lại cho người chơi và khán giả ý thức cao hơn về mục đích, dạy cho thanh thiếu niên các kỹ năng sống cơ bản và cải thiện sức khỏe thể chất và tâm lý của hàng triệu người tham gia.

Một số người tham gia thể thao chỉ đơn giản là để giải trí, trong khi những người khác xem nó như một phần cơ bản trong cuộc sống của họ và không ngừng cố gắng để làm tốt hơn. Dù động cơ tham gia thể thao của bạn là gì, huấn luyện viên có thể giúp bạn không chỉ trở nên xuất sắc mà còn có thể tối đa hóa mức độ yêu thích của bạn trong bất kỳ hoạt động nào bạn chọn.

Thông qua sự kèm cặp của chuyên gia, những lời chỉ trích mang tính xây dựng, động lực và sự hỗ trợ trực tiếp, huấn luyện viên thể thao có thể giúp các cá nhân tập trung tâm trí, trau dồi cơ thể và học hỏi các kỷ luật của họ để đảm bảo họ có cơ hội thành công cao nhất có thể.

Huấn luyện thể thao là gì?
Huấn luyện thể thao có thể được định nghĩa là quá trình thúc đẩy, hướng dẫn và đào tạo một cá nhân để chuẩn bị cho bất kỳ sở thích, nghề nghiệp hoặc sự kiện thể thao nào.

Hầu hết các vận động viên thể thao chuyên nghiệp đều có huấn luyện viên để giúp họ tập luyện và thi đấu – nhưng bạn không cần phải là người chuyên nghiệp để thuê huấn luyện viên. Một quan niệm sai lầm phổ biến rằng chỉ những vận động viên ưu tú mới có thể hưởng lợi từ sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể thao. Tất cả những gì bạn cần là mong muốn học một môn thể thao hoặc nâng cao thành tích của bạn trong môn thể thao bạn đã chơi.

Để đạt được những điều tuyệt vời trong thể thao, chúng ta cũng không nhất thiết phải dồn cả cơ thể và trí óc của mình qua các chương trình đào tạo chuyên sâu. Khía cạnh quan trọng nhất của việc cải thiện thành tích thể thao là phấn đấu mỗi ngày để trở nên nhanh hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và sắc nét hơn chúng ta ngày trước.

Vai trò của một huấn luyện viên thể thao là gì?
Vai trò của một huấn luyện viên thể thao rất đa dạng, nhưng nó chủ yếu bao gồm:

Dạy các quy tắc, kỹ thuật và chiến thuật cho người mới bắt đầu.
Cung cấp một cái nhìn khách quan để giúp các nhóm và cá nhân nâng cao hiệu suất.
Giúp những người tham gia vào các môn thể thao đỉnh cao đối phó với những áp lực to lớn phải đối mặt trong một môi trường cạnh tranh cao.
Mặc dù mối quan hệ huấn luyện có vẻ giống như mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, nhưng thường có một mối liên hệ chặt chẽ hơn thế. Đặc biệt trong trường hợp các vận động viên tiến tới trình độ thể thao chuyên nghiệp, huấn luyện viên có thể tham gia nhiều hơn vào các công việc trong cuộc sống của họ. Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và vận động viên phải bền chặt, chuyên nghiệp và được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Dưới đây, chúng tôi khám phá lý do tại sao bạn có thể cân nhắc việc thuê một huấn luyện viên thể thao để giúp bạn.

Bắt đầu một môn thể thao mới
Bắt đầu một môn thể thao mới là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới, mở ra cơ hội mới cho bản thân và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Huấn luyện viên thể thao có thể được thuê để dạy bất kỳ ai các quy tắc cơ bản của một môn thể thao. Vì vậy, nếu bạn thích chơi quần vợt nhưng bạn thậm chí chưa từng cầm vợt trước đây – bạn có thể thuê một huấn luyện viên quần vợt để dạy bạn cách chơi. Huấn luyện viên của bạn sẽ đảm bảo rằng bạn nắm được những kiến ​​thức cơ bản của môn thể thao này trước khi chuyển sang bất kỳ thứ gì nâng cao hơn.

Cải thiện trò chơi của bạn
Dạy những điều cơ bản của các môn thể thao khác nhau chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói đến huấn luyện thể thao. Khi bạn đã nắm chắc các quy tắc và kỹ thuật, bạn sẽ sẵn sàng quyết định xem đó có phải là điều bạn muốn theo đuổi nghiêm túc hay không.

Nếu bạn nhận thấy mình có tài năng thiên bẩm và yêu thích môn thể thao bạn đã chọn, bạn có thể muốn phát triển hơn nữa về điều đó. Chìa khóa của sự tiến bộ là luyện tập, nhưng kinh nghiệm thể thao của mỗi vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp đều có một điểm khi sự tiến bộ đó dường như ổn định. Thật không may, khi chúng ta ngừng nhận thấy các dấu hiệu tiến triển, cảm giác bị chê bai có thể bắt đầu xuất hiện – khiến chúng ta dễ dàng từ bỏ hơn nhiều.

Một huấn luyện viên thể thao có thể được thuê để đánh giá hiệu suất của bạn một cách nghiêm túc nhằm xác định các lĩnh vực cụ thể cần cải thiện. Một khi bạn có kế hoạch tiến lên phía trước, những cảm giác tiến bộ và chuyển động đó sẽ quay trở lại – hy vọng sẽ đi kèm với một động lực mới để đạt được mức hiệu suất cao hơn.

Nâng cao lên cấp độ chuyên nghiệp
Chỉ có một số ít người tiếp tục chơi thể thao của họ ở cấp độ chuyên nghiệp, và để làm được như vậy cần rất nhiều tài năng, nỗ lực, niềm đam mê và sự cống hiến.

Những cá nhân thể hiện mức độ tiềm năng cao thường được khuyến khích thuê một huấn luyện viên thể thao, người sẽ thúc đẩy họ thêm. Nhiều huấn luyện viên thể thao có kiến ​​thức nền tảng về thể thao chuyên nghiệp, vì vậy họ biết cần những gì để đạt được đỉnh cao. Một huấn luyện viên thể thao có thể hoạt động như một người đại diện, đặt hy vọng liên hệ với các câu lạc bộ, hiệp hội và nhà tài trợ để giúp họ biến sở thích của mình thành một nghề nghiệp có thu nhập.

Huấn luyện thể thao cho người khuyết tật
Người khuyết tật có thể gặp nhiều rào cản trong việc tham gia hơn người không khuyết tật. Huấn luyện có thể giúp ngăn chặn những rào cản này bằng cách khuyến khích một môi trường thân thiện và hòa nhập cho các hoạt động thể dục thể thao.

Sự lựa chọn và khả năng tiếp cận là rất quan trọng; tất cả người khuyết tật nên có sự lựa chọn giữa việc tiếp cận môn thể thao dành cho người khuyết tật hoặc môn thể thao chính thống. Huấn luyện viên có thể lựa chọn các hoạt động thích hợp và thực hiện các điều chỉnh nhỏ cho người khuyết tật, phù hợp với nhu cầu của họ, để đảm bảo các buổi học hiệu quả và thú vị cho tất cả những người tham gia.

Huấn luyện thể thao cho trẻ em
Nếu con bạn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến một môn thể thao, bạn có thể cân nhắc việc thuê một huấn luyện viên thể thao để giúp chúng – hoặc nhóm của chúng – tiến bộ lên một cấp độ cao hơn. Huấn luyện viên thể thao cũng ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các trường học, nhằm cung cấp kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên môn để hỗ trợ giáo viên.

Tất cả các huấn luyện viên thể thao làm việc với trẻ em phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định chứng minh họ an toàn, đáng tin cậy và có năng lực. Khi chọn huấn luyện viên thể thao, hãy đảm bảo rằng họ đã được kiểm tra DBS gần đây (trước đây được gọi là CRB).

Hiểu các giai đoạn phát triển
Trẻ em luôn phát triển. Khi họ già đi, cơ thể của họ trải qua những thay đổi sinh hóa cơ bản chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao của họ. Huấn luyện viên nhận thức được các giai đoạn phát triển của trẻ để họ có thể điều chỉnh các chương trình đào tạo theo thời gian để phù hợp với sự thay đổi cơ thể và tâm trí của những đứa trẻ mà họ huấn luyện.

Truyền cảm hứng cho sự phát triển tích cực
Huấn luyện thể thao thường áp dụng một cách tiếp cận toàn diện đối với hiệu suất. Trẻ em được hưởng lợi từ huấn luyện thể thao vì nó dạy cho chúng những kỹ năng mà chúng có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, bao gồm:

đạo đức làm việc tốt
lòng tin
tinh thần thể thao
kỷ luật và tập trung
kĩ năng giao tiếp
lãnh đạo và đội chơi
Tất nhiên, không phải tất cả trẻ em đều có mối quan hệ tích cực với thể thao và tập thể dục. Tuy nhiên, một huấn luyện viên có thể giúp chống lại điều này bằng cách nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tham gia và vui vẻ.

Hỗ trợ thể thao trong trường
Với việc tăng cường tập trung vào việc nâng cao các tiêu chuẩn trong thể dục và thể thao học đường trong những năm gần đây, đã có nhiều yêu cầu hơn nữa đối với giáo viên và các học viên khác để tiếp cận với việc học tập chuyên môn hiệu quả. Huấn luyện viên thể thao là một con đường để các trường tiếp cận sự phát triển chuyên môn này, thông qua tài trợ PE và Sport Premium.

Huấn luyện viên có thể tổ chức và lập kế hoạch cho các hoạt động thể thao và hỗ trợ công việc của giáo viên Thể dục. Ngoài ra, vai trò chuyên trách này trong môi trường trường học có thể tăng mức độ tham gia vào các môn thể thao cạnh tranh và đảm bảo rằng thể chất và lối sống lành mạnh liên tục được thúc đẩy cho học sinh.

Kỹ thuật huấn luyện thể thao
Huấn luyện thể thao không chỉ là phát triển các thuộc tính hoặc kỹ năng thể chất. Còn nhiều điều hơn thế nữa. Các huấn luyện viên thể thao thường có cách tiếp cận tổng thể để huấn luyện. Điều này có nghĩa là họ nhìn vào toàn bộ bức tranh hơn là chỉ một phần.

Vì vậy, ví dụ, nếu một vận động viên điền kinh tham vọng muốn cải thiện thời gian của họ thêm một giây, thay vì tập trung toàn bộ nỗ lực của họ vào máy chạy bộ, một huấn luyện viên thể thao có thể đề xuất một phương pháp tâm lý.

Có bất kỳ khối tinh thần nào ngăn cản vận động viên chạy nhanh hơn một chút không? Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống cá nhân của họ? Có bất kỳ sự phân tâm cá nhân nào cản trở sự tập trung và tập trung hoàn toàn không?

Nâng cao hiệu suất
Huấn luyện viên thể thao sử dụng các kỹ thuật hình dung, phương pháp thư giãn và các bài tập tự trò chuyện để giúp vận động viên nâng cao hiệu suất của họ từ góc độ tâm lý. Hầu hết các vận động viên đều đồng ý rằng suy nghĩ tích cực và hình dung thành công sẽ giúp họ đạt được mục tiêu.

Huấn luyện viên thể thao sử dụng thành công các kỹ thuật hình dung với các vận động viên của họ như một phần quan trọng trong quá trình đào tạo của họ. Chúng tạo ra “bộ nhớ cơ bắp” về mặt tinh thần mà khi luyện tập lặp đi lặp lại, có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất mà không có nguy cơ chấn thương hoặc mệt mỏi. Bộ não và cơ thể đã tin rằng nó có thể thành công, đó là một nửa thách thức.

Đối phó với thất bại
Không ai thích thua nhưng đây thường là một phần không thể tránh khỏi khi tham gia thể thao. Vì vậy, một khía cạnh quan trọng trong vai trò của huấn luyện viên thể thao là hỗ trợ các vận động viên vượt qua mất mát và giúp họ coi thất bại không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một hành trình mới.

Huấn luyện viên có thể giúp người chơi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và rèn luyện các kỹ năng khác nhau để cải thiện những điểm còn yếu trong môn thể thao của họ. Điều này không nhất thiết ngăn chặn thất bại trong tương lai, nhưng nó sẽ giúp thay đổi tư duy và suy nghĩ của người chơi đối với hiệu suất của chính họ.

Phục hồi sau chấn thương
Chấn thương có thể có ảnh hưởng tâm lý lớn, không chỉ đối với các vận động viên chuyên nghiệp mà còn đối với những người yêu thể thao và tập luyện.

Các vận động viên đột nhiên thấy mình bị nhốt ở nhà trong nhiều tuần liên tục, không thể tập luyện, có thể nhanh chóng trở nên thất vọng, buồn chán và chán nản. Đau đớn cũng có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ, cần sự hỗ trợ thêm từ các huấn luyện viên thể thao để họ tập trung vào việc hồi phục.

Căng thẳng

Cảm thấy căng thẳng là điều mà tất cả chúng ta đều trải qua theo thời gian. Có thể một tình huống hoặc sự kiện đang gây ra căng thẳng hoặc có thể đó là phản ứng của chúng ta đối với điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy quá tải. Dù lý do là gì, căng thẳng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Tuy nhiên, đối với một số người trong chúng ta, đó là một vấn đề lặp đi lặp lại, theo thời gian, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Có rất nhiều cách chúng ta có thể học để đối phó với căng thẳng tốt hơn, bao gồm cả phát triển khả năng phục hồi cảm xúc và đưa thêm nghỉ ngơi và thư giãn vào thói quen của mình, nhưng đôi khi chúng ta cần hỗ trợ.

Sau đây, chúng ta sẽ nói về cách một huấn luyện viên có thể giúp quản lý căng thẳng, cung cấp hướng dẫn và thông tin chi tiết để giúp bạn đối phó với căng thẳng tốt hơn. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn căng thẳng là gì

Hiểu căng thẳng
Đôi khi chúng ta dễ dàng biết được khi nào mình đang căng thẳng, nhưng những lúc khác, chúng ta thậm chí có thể không nhận ra rằng mình đang căng thẳng. Điều này là do căng thẳng có thể biểu hiện theo những cách khác nhau, thường ảnh hưởng đến chúng ta cả về thể chất và cảm xúc.

Khi chúng ta cảm thấy căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra cortisol và adrenaline (các loại hormone). Đây là cách cơ thể phản ứng với một mối đe dọa và chuẩn bị cho chúng ta khả năng chiến đấu, bỏ chạy hoặc đóng băng (được gọi là phản ứng ‘chiến đấu, bay hoặc đóng băng’). Trong quá khứ, con người dựa vào phản ứng này để đối phó với các mối đe dọa như hổ răng kiếm và các tình huống sinh tử khác.

Ngày nay, chúng ta có xu hướng trải qua những khoảnh khắc ít đe dọa đến tính mạng hơn hàng ngày nhưng thay vào đó, chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa ít hữu hình hơn chẳng hạn như hộp thư đến căng phồng. Mặc dù các mối đe dọa của chúng ta đã thay đổi và phát triển, nhưng phản ứng của não bộ của chúng ta thì không. Điều này có nghĩa là các hormone căng thẳng vẫn được giải phóng và chúng ta cảm nhận được tác động, ngay cả khi chúng ta không ở trong tình huống sinh tử.

Nếu có bất cứ điều gì, bộ não của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với các mối đe dọa được nhận thức và có thể hoạt động quá mức. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính và các tình trạng như lo lắng.

Để giúp xác định xem bạn có đang căng thẳng hay không, hãy để ý các triệu chứng căng thẳng sau:

một cảm giác choáng ngợp
ý nghĩ hoang tưởng
lo lắng
khó ngủ
thay đổi cảm giác thèm ăn
ngoạm vào mọi người
khó đưa ra quyết định
cảm thấy rơi nước mắt
hô hấp yếu
đau đầu
vấn đề tiêu hóa
tưc ngực
cảm thấy chóng mặt
căng cơ
cảm thấy mệt mỏi mọi lúc
huyết áp cao

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo những cách khác nhau và nguyên nhân có thể khác nhau. Đối với một số người, điều này được kích hoạt do chịu áp lực, đương đầu với một sự thay đổi lớn hoặc thiếu kiểm soát trong một tình huống. Đối với người khác, thiếu việc phải làm có thể gây ra căng thẳng hoặc có những trách nhiệm khiến bạn cảm thấy quá tải.

Điều gì gây căng thẳng cho một người có thể không nhất thiết gây căng thẳng cho người khác. Bạn có thể có một nguyên nhân rõ ràng cho sự căng thẳng của mình, hoặc nó có thể là sự tích tụ của những điều nhỏ nhặt hơn. Tất cả điều này sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của chúng ta.

Điều gì có thể giúp đỡ?
Có rất nhiều cách khác nhau để đối phó với căng thẳng và điều quan trọng là phải tìm ra cách nào đó phù hợp với bạn. Điều này có thể có nghĩa là thực hiện thay đổi lối sống và sử dụng các kỹ thuật tự lực (chúng tôi chia sẻ thêm một số mẹo về vấn đề này) hoặc có thể có nghĩa là nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Có nhiều loại hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nếu bạn lo lắng về sức khỏe tâm thần của mình, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia sức khỏe tâm thần như cố vấn. Nếu không, bạn có thể thấy hữu ích khi khám phá chương trình huấn luyện cuộc sống để xem liệu loại hình hỗ trợ này có phù hợp hơn không.

Huấn luyện có thể giúp giải tỏa căng thẳng như thế nào
Mục đích của một huấn luyện viên là cung cấp cho bạn cảm giác về không gian, sự phản chiếu và rõ ràng. Khi nói đến căng thẳng, mục đích của huấn luyện viên là giúp bạn hiểu nguyên nhân gốc rễ, thay vì “khắc phục” các triệu chứng. Điều này được thực hiện thông qua một loạt các cuộc trò chuyện trong đó huấn luyện viên sẽ đặt câu hỏi để giúp bạn hiểu và đưa ra những hiểu biết sâu sắc hoặc phản ánh mà bạn có thể chưa xem xét.

Nhờ ai đó không thiên vị và không liên quan đến bất kỳ lĩnh vực nào khác trong cuộc sống của bạn để nói chuyện về căng thẳng có thể giúp bạn xử lý cảm xúc của mình trong một môi trường an toàn, không phán xét.

Những người cung cấp dịch vụ huấn luyện căng thẳng cũng có thể giúp bạn đưa ra các chiến lược và kỹ thuật đối phó để giảm căng thẳng và đối phó tốt hơn khi nó phát sinh. Điều này có thể bao gồm học các kỹ năng thư giãn, kỹ thuật viết nhật ký hoặc thậm chí thiền.

Hiểu được điều gì đang khiến bạn cảm thấy căng thẳng có nghĩa là bạn có thể thay đổi thói quen và hành vi dẫn đến căng thẳng – ví dụ, thiết lập ranh giới và nói ‘không’ nhiều hơn. Huấn luyện viên của bạn sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những thay đổi này, cung cấp hỗ trợ trong toàn bộ chặng đường.

Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát được những sự kiện căng thẳng nào sắp xảy ra với mình. Bằng cách làm việc với một huấn luyện viên, bạn có thể phát triển khả năng phục hồi cảm xúc của mình để có thể đối phó tốt hơn. Vì vậy, thường không phải bản thân sự kiện gây căng thẳng mà là phản ứng của chúng ta đối với nó.

Nếu bạn tìm thấy huấn luyện viên phù hợp, họ sẽ có thể giúp bạn giải quyết lo lắng hoặc căng thẳng và cảm thấy như chính mình trở lại. Hãy tìm một người vui vẻ trò chuyện và lắng nghe những gì bạn nói – hơn là một người chỉ cố bán mình. Hỏi cách họ có thể tiếp cận tình huống của bạn.

Huấn luyện cho căng thẳng – điều gì sẽ xảy ra
Sau khi bạn đã tìm được một huấn luyện viên mà bạn hài lòng khi làm việc cùng, bạn có thể đăng ký trong buổi tư vấn ban đầu. Đây thường là một cuộc họp hoặc cuộc gọi, nơi bạn có thể phác thảo những gì bạn đang gặp khó khăn và tìm hiểu xem bạn và huấn luyện viên của bạn có phù hợp với nhau hay không.

Khi cả hai đều hài lòng, bạn có thể bắt đầu quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào huấn luyện viên, thông thường nó liên quan đến một số cuộc trò chuyện diễn ra trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong suốt cuộc trò chuyện này, bạn sẽ tìm ra nguyên nhân gây ra căng thẳng của mình và tìm cách giảm thiểu nó và quản lý nó tốt hơn.

Bạn có thể đặt mục tiêu cho bản thân và có những lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn tập trung vào trong mỗi phiên. Huấn luyện viên của bạn sẽ có thể cho bạn biết thêm về số buổi bạn sẽ có và cách chúng sẽ hoạt động.

Khi kết thúc quá trình huấn luyện, bạn có thể phản ánh những tiến bộ đã đạt được và lập kế hoạch hành động về cách bạn sẽ tiến về phía trước mà không có huấn luyện viên. Họ cũng có thể đưa ra những suy nghĩ và đề xuất về các kỹ thuật tự lực mà bạn có thể sử dụng để tiếp tục công việc từ việc huấn luyện.

Tôi sử dụng các kỹ thuật đã học để thư giãn và rèn luyện thêm khả năng giải quyết các tình huống một phía không quan trọng – hoặc cần ưu tiên theo thứ tự quan trọng. Kể từ đó, tôi đã trở thành một người hài lòng hơn nhiều, đạt được sự hoàn thiện, giá trị bản thân và khôi phục lại sự tự tin vào khả năng của chính mình.

Mẹo tự giúp đỡ: Cách đối phó với căng thẳng
Bên cạnh và sau khi được huấn luyện, bạn có thể được khuyến khích thử một số kỹ thuật tự lực để giúp giảm căng thẳng. Dưới đây là một số ví dụ về những gì có thể được khuyến nghị.

Sắp xếp thời gian của bạn

Thời gian, hoặc sự thiếu hụt thời gian, thường có thể ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng của chúng ta. Học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian có thể hữu ích khi bạn cảm thấy quá tải. Hãy thử đặt ra ranh giới rõ ràng và đừng ngại nói không nếu bạn không thể tham dự một sự kiện hoặc đảm nhận nhiều công việc hơn – sức khỏe của bạn nên được ưu tiên.

Yêu cầu giúp đỡ

Giao nhiệm vụ và yêu cầu hỗ trợ có thể giúp giảm bớt áp lực mà bạn có thể đang cảm thấy. Điều này có thể là tại nơi làm việc (ví dụ: yêu cầu người quản lý của bạn hỗ trợ một nhiệm vụ) hoặc trong cuộc sống cá nhân của bạn (ví dụ: yêu cầu cha mẹ của bạn trông con vào một buổi chiều).

Nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân của bạn

Hành động tự chăm sóc là bất cứ điều gì liên quan đến việc chăm sóc bản thân. Điều này có thể đơn giản như đi tắm hoặc xa hoa như đặt một kỳ nghỉ năm sao ở Maldives. Hãy dành một chút thời gian để cân nhắc xem bạn có những phương pháp tự chăm sóc nào và xem liệu bạn có thể thu được lợi ích từ việc thêm nhiều hơn vào thói quen của mình hay không.

Tránh quá nhiều đường hoặc caffeine

Có quá nhiều đường hoặc caffeine có thể dẫn đến các triệu chứng thể chất tương tự như lo lắng (tim đập nhanh, cảm thấy chóng mặt) và có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng. Nếu bạn đang có một ngày đặc biệt căng thẳng, hãy cố gắng loại bỏ cà phê và đường, cơ thể sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.

Sử dụng các kỹ thuật thư giãn

Các bài tập thiền, chánh niệm và hít thở sâu đều có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng khi nó xuất hiện. Có rất nhiều ứng dụng có sẵn để giúp bạn học hỏi và đó là thứ bạn có thể quay lại hết lần này đến lần khác.

Hoạt động

Nếu hiện tại bạn không tập bất kỳ bài tập nào, bây giờ có thể là thời điểm tốt để tăng mức độ hoạt động của bạn. Tập thể dục giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Chìa khóa để duy trì nó là chọn một hoạt động mà bạn thực sự yêu thích, cho dù đó là đi bộ hay tập thể dục.

Tạo không gian để chơi

Hãy thử và kết hợp niềm vui vào lịch trình của bạn! Công việc và cuộc sống gia đình đôi khi cảm thấy rất nghiêm trọng, vì vậy nó sẽ giúp bạn mang một chút tiếng cười vào ngày hôm nay. Xem một bộ phim hài hước hoặc lên kế hoạch cho một đêm trò chơi với bạn bè.

Giải quyết thói quen ngủ của bạn

Thiếu ngủ có thể làm cho cảm giác căng thẳng trở nên dữ dội hơn và khó giải quyết. Hãy thử ngủ nhiều hơn bằng cách giảm thời gian sử dụng thiết bị trước khi ngủ và thiết lập thói quen thư giãn.

Nghỉ giải lao

Đảm bảo rằng bạn không chỉ nghỉ trong ngày mà còn trong cả tháng và năm. Đặt chỗ trong thời gian nghỉ, lên lịch nghỉ ngơi và nếu bạn có thể, hãy lên kế hoạch cho một số nơi nghỉ ngơi. Thay đổi thói quen thường có thể cảm thấy tốt như khi nghỉ ngơi.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Hãy vây quanh bạn với những người hỗ trợ và hướng về họ khi bạn cần. Dành thời gian kết nối với bạn bè và gia đình – nói về điều khiến chúng ta lo lắng có thể giúp chúng ta xử lý cảm giác của mình.

Huấn luyện thanh thiếu niên

Huấn luyện thanh thiếu niên được thiết kế để khuyến khích sự phát triển cá nhân ở những người trẻ tuổi đồng thời cung cấp hướng dẫn cho tương lai của họ.

Đôi khi những người trẻ tuổi có thể cảm thấy như họ đang bị mắc kẹt trên một chiếc tàu lượn siêu tốc không bao giờ kết thúc. Những kỳ vọng mà họ dành cho bản thân, cũng như áp lực của việc hòa nhập, lớn lên và hoạch định tương lai, có thể khiến họ khó đối phó.

Huấn luyện thanh thiếu niên có thể giúp thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng sống và học cách quản lý một số căng thẳng trong quá trình này. Điều này có thể bao gồm:

xây dựng sự tự tin
thiết lập và đạt được mục tiêu
quản lý căng thẳng
thảo luận những vấn đề khó khăn
Là một bậc cha mẹ, bạn có lẽ lo lắng cho đứa con tuổi teen của mình. Bạn có thể tự hỏi liệu chúng có vui không và hy vọng chúng học tốt ở trường. Với tư cách là cha mẹ, đôi khi, mặc dù bạn lo lắng, nhưng thanh thiếu niên chỉ đơn giản là không muốn thảo luận về cuộc sống cá nhân của họ. Sau tất cả, họ đang cố gắng thoát ra và lớn lên, trong khi một phần trong bạn có thể muốn níu kéo.

Nếu bạn muốn con mình được hỗ trợ thêm, một giải pháp có thể là thuê một huấn luyện viên trẻ. Các huấn luyện viên trẻ không nhắm tới tư cách là cha mẹ, giáo viên hay bạn bè. Họ ở đó để cung cấp sự hỗ trợ một cách vô tư, đáng tin cậy mà không có bất kỳ sự phán xét nào. Một huấn luyện viên trẻ có thể cho một người trẻ tuổi cơ hội để bộc bạch một cách tự do và bí mật về bất cứ điều gì họ muốn. Điều này có thể bao gồm trường học và cuộc sống gia đình, bạn bè hoặc bất cứ điều gì khác xảy ra trong tâm trí của họ.

Tại sao phải thuê một huấn luyện viên trẻ?
Trong khi cuộc phiêu lưu của quá trình trưởng thành có thể là một khoảng thời gian tuyệt vời và thú vị, những người trẻ tuổi, cũng như người lớn, đều có thể trải qua những khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi thiếu niên có thể là một khoảng thời gian kỳ lạ và khó khăn đối với tất cả mọi người có liên quan. Trong thời gian này, động lực gia đình có thể thay đổi đáng kể. Thanh thiếu niên bắt đầu đấu tranh cho sự độc lập của họ và cha mẹ chiến đấu để duy trì sự kiểm soát.

Mỗi người trẻ có thể phản ứng với khó khăn trong cuộc sống một cách khác nhau. Khi một đứa trẻ có thể bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình, đứa khác có thể hành động. Một người trẻ đang trải qua căng thẳng có thể kìm nén cảm xúc của họ; hành vi của họ có thể bắt đầu thay đổi vì họ có thể cảm thấy mình không có ai để nói chuyện cùng.

Khi trải qua những thay đổi này, điều quan trọng là phải cho con bạn biết bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, họ có thể cảm thấy không đủ tự tin để thảo luận các vấn đề của họ với bạn. Đây là nơi mà một huấn luyện viên trẻ có thể giúp đỡ – họ là nguồn hỗ trợ khách quan có thể lắng nghe và thấu hiểu những thách thức mà con bạn đang phải đối mặt.

Một huấn luyện viên trẻ có thể được thuê để:

giúp những thanh thiếu niên gặp khó khăn trở lại đúng hướng
khuyến khích tinh thần làm việc tốt hơn
giúp những người trẻ tuổi giải quyết những vấn đề khó khăn hoặc lúng túng
khám phá tiềm năng và đặt mục tiêu để đạt được nó
giúp cải thiện năng động gia đình

Lợi ích của huấn luyện thanh niên
Huấn luyện cho những người trẻ tuổi có thể là một giải pháp hữu ích khi họ đang gặp khó khăn. Cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy quá tải trong thời gian phát triển và học tập này là điều bình thường. Có rất nhiều thay đổi đang diễn ra và nhiều “quyết định lớn” cần phải đối mặt.

Lợi ích cho thanh thiếu niên
Trong bất kỳ thời điểm chuyển tiếp nào trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể dễ dàng đánh mất ý thức về con người của mình, giá trị của chúng ta và nơi chúng ta đang hướng tới.

Quá trình chuyển đổi giữa thời thơ ấu và tuổi trưởng thành được thúc đẩy bởi sự mất cân bằng hormone, thay đổi tâm trạng, đau lòng và những thay đổi cơ thể hoang mang. Tất cả những điều này làm cho các vấn đề hàng ngày trở nên đáng sợ hơn và đáng sợ hơn. Đối với những người trẻ đang cảm thấy quá tải và chịu nhiều áp lực, một huấn luyện viên trẻ có thể cho họ cơ hội nhận ra và nói lên những lo lắng của mình. Với một huấn luyện viên trẻ, thiếu niên có thể khám phá ra điều gì là quan trọng nhất đối với họ, những gì họ thực sự muốn làm và họ muốn ở đâu.

Có rất nhiều điều một người trẻ cảm thấy họ cần phải biết và đạt được khi rời ghế nhà trường. Bạn có thể nghe thấy con bạn nói, “Mọi người đều mong đợi con …” hoặc “Con nên làm điều này…” hơn là “Con muốn…”. Giai đoạn này của cuộc đời có thể là một hành động cân bằng, những người trẻ đang học hỏi họ là ai, cũng như cố gắng làm cho bạn bè, gia đình và giáo viên hạnh phúc.

Nói chuyện với một huấn luyện viên trẻ có thể giúp một người trẻ nói: “Tôi thực sự muốn làm điều này” một cách tự tin, tự hào và không mặc cảm.

Những người trẻ tuổi đến thăm một huấn luyện viên trẻ có thể được hưởng lợi theo những cách sau:

Họ có cơ hội để nói về những chủ đề khó khăn, chẳng hạn như bắt nạt và các mối quan hệ.
Họ được khuyến khích nhìn thế giới từ một góc nhìn mới mẻ.
Họ có thể bắt đầu đặt mục tiêu để hoàn thiện bản thân.
Họ học cách xử lý và quản lý cảm xúc.
Họ nhận được sự hỗ trợ của một người cố vấn khách quan và không phán xét.
Họ học cách xây dựng sự tự tin và các kỹ năng xã hội.
Họ sẽ rời đi với một cảm giác mới về động lực và nguồn cảm hứng được khơi dậy.
Một huấn luyện viên trẻ sẽ làm việc với họ để xác định nhu cầu của họ và thảo luận về mối quan tâm của họ. Họ sẽ đóng vai trò là chỗ dựa bên cạnh khi họ vượt qua những trở ngại để hướng tới một tương lai ổn định. Trong khi một số người sẽ cần một bàn tay nắm giữ trong suốt cuộc hành trình, những người khác có thể chỉ cần được chỉ dẫn đúng hướng.

Lợi ích cho cha mẹ
Huấn luyện thanh thiếu niên cũng có thể mang lại nhiều lợi ích to lớn từ quan điểm của cha mẹ. Mặc dù bạn luôn muốn ở bên cạnh con cái của mình, nhưng đôi khi, điều tốt nhất bạn có thể làm là chấp nhận rằng trong một số tình huống, điều đó đơn giản là không thể thực hiện được. Thực tế là một số thanh thiếu niên tin rằng một số phần trong cuộc sống của họ cần được bí mật và không thể chia sẻ với cha mẹ của họ.

Chúng tôi biết điều này có thể khó chấp nhận. Thời gian trôi đi thật nhanh và bỗng chốc đứa con bé bỏng, ngây thơ của bạn đã lớn và muốn khám phá thế giới. Bạn không thể kiểm soát những điều chúng có thể gặp phải và bạn có thể biết rằng một phần vai trò của bạn với tư cách là cha mẹ là đứng lại và để chúng tự học. Những gì bạn có thể làm với tư cách là cha mẹ là đảm bảo có đủ các biện pháp để tạo cơ hội tốt nhất cho họ.

Làm thế nào để con bạn đăng ký tham gia các buổi huấn luyện có thể mang lại lợi ích cho bạn với tư cách là cha mẹ?

Một huấn luyện viên thanh thiếu niên có thể tiếp cận bất kỳ chủ đề nào mà con bạn cảm thấy không thể nói chuyện với bạn, chẳng hạn như tình dục, các vấn đề về hình ảnh cơ thể và tình dục. Mặc dù bạn có thể không thể giúp họ một cách cá nhân, bạn có thể yên tâm khi biết họ có người để trò chuyện.
Một huấn luyện viên thanh thiếu niên sẽ giúp con bạn phát triển những cách trưởng thành để đối phó với xung đột, căng thẳng và tức giận, điều này có thể giúp cuộc sống gia đình dễ dàng hơn.
Huấn luyện có thể giúp con bạn hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà chúng đang trải qua và cách quản lý chúng. Khi một đứa trẻ tỏ ra hung hăng hoặc phản ứng dữ dội, chúng có thể đang chiến đấu với cảm giác lo lắng hoặc sợ hãi. Huấn luyện thanh thiếu niên giúp thanh niên hiểu và kiểm soát những cảm xúc bối rối của họ, khuyến khích mối quan hệ cha mẹ – con cái dễ dàng hơn.

Điều gì sẽ xảy ra trong một buổi huấn luyện thanh thiếu niên
Trước tiên, điều quan trọng là phải thảo luận với con bạn về các lựa chọn của chúng và tìm hiểu xem chúng có muốn cân nhắc làm việc với một huấn luyện viên trẻ hay không. Nếu con bạn đồng ý, bước tiếp theo là tìm một huấn luyện viên trẻ mà cả bạn và trẻ đều tin tưởng và cảm thấy tự tin. Huấn luyện viên ở đó để giúp đỡ và điều quan trọng là con bạn phải xây dựng mối quan hệ tốt với chuyên gia.

Sau khi tham dự một cuộc họp đầu tiên, con bạn sẽ được mời tham dự một loạt các buổi họp. Trong suốt các buổi học, huấn luyện viên trẻ sẽ hỏi một số câu hỏi để tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu, thiết lập thái độ và giá trị của con bạn và tìm ra những hành động cần thiết để chúng tiến lên.

An toàn và bảo vệ trẻ em
Là cha mẹ, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng huấn luyện viên trẻ mà bạn và con bạn chọn có kinh nghiệm, đào tạo và bảo hiểm phù hợp. Tất cả các huấn luyện viên trẻ phải được kiểm tra DBS (trước đây được gọi là CRB) để đảm bảo họ không có tiền án.

Phương pháp huấn luyện thanh thiếu niên
Mỗi huấn luyện viên trẻ sẽ có cách làm việc chuyên biệt của họ. Tuy nhiên, một số phương pháp huấn luyện trẻ phổ biến bao gồm:

Viết nhật ký – Đôi khi viết ra giấy sẽ giúp mọi người bày tỏ những cảm xúc khó diễn đạt thành lời. Một huấn luyện viên thanh thiếu niên có thể khuyến khích khách hàng có thói quen ghi chép lại những suy nghĩ, cảm xúc và lo lắng của họ thay vì giữ chặt chúng. Huấn luyện viên thanh thiếu niên cũng có thể đề xuất phác thảo.

Phỏng vấn – Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra đó chỉ là cơ hội để người trẻ nói chuyện và huấn luyện viên thu thập được nhiều thông tin nhất có thể. Nhiều huấn luyện viên thanh thiếu niên sẽ hỏi những câu hỏi được diễn giải cẩn thận được thiết kế để khiến thân chủ nói chuyện. Huấn luyện viên sẽ xem xét phản ứng và ngôn ngữ cơ thể của người trẻ để xây dựng mối quan hệ bền chặt và phát triển sự hiểu biết phong phú hơn về vấn đề.

Trò chơi và hoạt động – Huấn luyện viên thanh thiếu niên có thể sử dụng các hoạt động và bài tập nhẹ nhàng để xây dựng mối quan hệ bền vững, tin cậy với thân chủ. Phương pháp này thường được sử dụng để cho phép thiếu niên bày tỏ mối quan tâm của họ về những chủ đề mà họ cảm thấy quá khó để thảo luận trong phương pháp phỏng vấn.

Huấn luyện viên thanh thiếu niên có thể cung cấp các buổi gặp gỡ trực tiếp, huấn luyện qua điện thoại hoặc huấn luyện trực tuyến.

Mục đích chính của một huấn luyện viên trẻ là cung cấp cho người trẻ sự tự tin để nhận ra tiềm năng của họ. Thông qua việc đạt được điều này, cả hai sẽ cùng nhau đưa ra các chiến lược để đạt được tham vọng của mình.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Huấn luyện viên trẻ làm nghề gì?
Một huấn luyện viên trẻ có thể giúp nhiều việc khác nhau. Thông thường, huấn luyện thanh thiếu niên nhằm mục đích giúp khuyến khích sự phát triển cá nhân ở những người trẻ tuổi (thường là thanh thiếu niên hoặc thanh niên, nhưng cũng có thể là trẻ em) đồng thời cung cấp hướng dẫn cho tương lai của họ. Với sự trợ giúp của huấn luyện viên thanh thiếu niên, thanh thiếu niên có thể hướng tới phát triển các kỹ năng sống, tăng cường sự tự tin, học cách thiết lập, quản lý và đạt được mục tiêu, cũng như cách nói về những khó khăn hoặc vấn đề.

Vai trò của một huấn luyện viên trẻ là gì?
Một huấn luyện viên trẻ cung cấp hướng dẫn và cố vấn cho những người trẻ tuổi. Thay vì đưa ra cho họ một câu trả lời đã định sẵn hoặc một cách làm ‘đúng’, một phần vai trò của họ là hướng dẫn những người trẻ tuổi tìm ra giải pháp của riêng họ, học cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống và đặt ra các mục tiêu và cột mốc quan trọng của riêng họ để giúp họ. phát triển, đạt được và thành công.

Huấn luyện vị thành niên là gì?
Huấn luyện viên vị thành niên hoặc huấn luyện viên thiếu niên là hai tên gọi khác thường được sử dụng thay thế cho huấn luyện viên hoặc cố vấn thanh thiếu niên. Với mục tiêu thách thức và truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi khám phá tiềm năng của bản thân và tiếp tục phát triển, một huấn luyện viên vị thành niên có thể giúp trẻ vị thành niên học cách xây dựng lòng tự trọng, cải thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc trên thiết lập mục tiêu hoặc xác định các lĩnh vực mà họ đặc biệt yêu thích. muốn tiếp tục phát triển hoặc học tập.

Nuôi dạy con cái

Trở thành cha mẹ là một trong những thách thức lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc đời. Nó có thể là niềm vui và thỏa mãn, nhưng nó cũng có thể là quá tải và mệt mỏi. Do đó, đôi khi cần có những người khác tham gia cuộc hành trình.

Quá trình chuyển đổi để trở thành cha mẹ và chăm sóc một đứa trẻ là một khoảng thời gian đầy những thay đổi về vai trò và danh tính. Là một người, bạn phải suy nghĩ lại về các ưu tiên của mình. Nhu cầu của bạn bị gạt sang một bên và trách nhiệm của bạn thay đổi. Huấn luyện cha mẹ nhằm mục đích giúp cha mẹ tạo ra một cuộc sống gia đình lành mạnh, hạnh phúc và cân bằng cho chính họ và con cái của họ.

Là một người mới làm cha mẹ, bạn chắc chắn sẽ có những câu hỏi, từ việc chăm sóc một em bé sơ sinh đến chăm sóc và hỗ trợ thanh thiếu niên. Trong khi nhiều bậc cha mẹ sẽ học ‘trong công việc’ thông qua kinh nghiệm cá nhân và thông qua bạn bè và gia đình, những người khác có thể đánh giá cao sự chung tay giúp đỡ.

Huấn luyện phụ huynh là gì?
Một huấn luyện viên phụ huynh có thể làm việc với bạn để xác định những điểm mạnh trong gia đình bạn. Họ sẽ giúp bạn phát triển một kế hoạch để giải quyết bất kỳ thách thức nào bạn đang phải đối mặt, bất cứ lúc nào. Bạn không cần phải là cha mẹ mới để cần sự huấn luyện của cha mẹ. Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính hoặc xuất thân đều có quyền được giúp đỡ và nhận được thông tin phù hợp.

Huấn luyện là cung cấp các công cụ để nuôi dạy và giáo dục trẻ em với khả năng tốt nhất của bạn. Nó dựa trên cơ sở rằng khả năng và tiềm năng trở thành một người cha mẹ tuyệt vời đã có sẵn bên trong bạn – bạn chỉ cần một cách để nhận ra điều này và phát triển các kỹ năng của mình.

Bước đầu tiên là hiểu rằng bạn được phép yêu cầu giúp đỡ. Làm cha mẹ là một vai trò vô cùng to lớn, quan trọng mà hiếm khi chúng ta chuẩn bị cho mình. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ cần tìm một huấn luyện viên mà bạn kết nối. Huấn luyện dành cho phụ huynh hoạt động dựa trên ý tưởng rằng bạn có câu trả lời. Công việc của huấn luyện viên chỉ đơn giản là giúp bạn nhận ra tiềm năng và tự tin vào bản thân.

Huấn luyện phụ huynh có thể trợ giúp như thế nào?
Làm cha mẹ là phải đưa ra những lựa chọn và nhiều người trong chúng ta có thể nghi ngờ những quyết định mình đưa ra – nếu chúng sai thì sao? Làm thế nào để bạn đối phó với nỗi sợ hãi rằng bạn đã không làm điều gì đó đúng cách? Huấn luyện viên phụ huynh của bạn sẽ làm việc với bạn để xác định những gì bạn muốn đạt được từ các buổi học của mình. Họ sẽ lắng nghe bạn và hỗ trợ bạn, cung cấp hướng dẫn để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình và vượt qua mọi trở ngại có thể cản trở bạn.

Huấn luyện cha mẹ có thể giúp bạn giải quyết tất cả các khía cạnh của việc làm cha mẹ, bao gồm:

Sự tự tin – Một huấn luyện viên sẽ giúp bạn cải thiện sự tự tin và tăng cường niềm tin vào bản thân. Bạn có khả năng làm cha mẹ, bạn chỉ cần tin tưởng vào bản thân và tiếp tục tiến lên.

Phong cách nuôi dạy con cái – Bạn có thể có phong cách nuôi dạy con cái khác với người bạn đời, bạn bè của bạn hoặc cha mẹ của chính bạn. Tất cả các bậc cha mẹ đều khác nhau và điều gì có thể hiệu quả với một số người, có thể không hiệu quả với bạn. Huấn luyện viên của bạn sẽ có thể giúp bạn quyết định phong cách nuôi dạy con cái nào phù hợp.

Sự kiện trong cuộc đời – Đôi khi cuộc sống thật bất ngờ và không phải lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần để đối phó với một tình huống bi thảm. Huấn luyện viên sẽ giúp bạn tự chăm sóc bản thân đồng thời hiểu cách giúp con bạn. Điều này có thể bao gồm ly hôn hoặc ly thân, mất người thân hoặc trải qua một sự kiện đau buồn.

Cân bằng công việc / cuộc sống – Trở thành cha mẹ thường có thể là một cú sốc. Vai trò của bạn thay đổi và đột nhiên bạn phải chịu trách nhiệm cho một cuộc sống khác, cũng như làm việc và duy trì sức khỏe và các mối quan hệ của bạn. Huấn luyện viên của bạn sẽ giúp bạn tìm thấy sự cân bằng giữa sự nghiệp, cuộc sống xã hội, mối quan hệ và thời gian dành cho gia đình.

Quản lý căng thẳng – Một huấn luyện viên cuộc sống có thể dạy bạn các kỹ thuật để quản lý căng thẳng và biết cách đối phó khi thời điểm trở nên khó khăn. Làm cha mẹ là một thách thức và điều quan trọng là phải biết các yếu tố gây căng thẳng của bạn và những gì bạn có thể làm để thư giãn.

Các khía cạnh khác của huấn luyện phụ huynh có thể bao gồm:

sự lo ngại
ra quyết định
cha mẹ độc thân
gia đình kế
thanh thiếu niên
sức khỏe và hạnh phúc.

Những gì mong đợi từ một phiên làm cha mẹ?
Các buổi huấn luyện có thể diễn ra qua điện thoại, qua cuộc gọi video (ví dụ: Skype) qua email hoặc trực tiếp. Huấn luyện viên cha mẹ của bạn sẽ lắng nghe bạn. Bạn sẽ nói chuyện, giải thích lý do tại sao bạn đang tìm kiếm huấn luyện và những gì bạn hy vọng sẽ thu được từ các buổi học của mình. Họ sẽ hỏi bạn một loạt câu hỏi để hiểu được những thách thức hiện tại mà bạn phải đối mặt và tìm hiểu cảm giác của bạn.

Gia đình của bạn là duy nhất, vì vậy các buổi huấn luyện và phương pháp học được sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Trong lần tham vấn ban đầu, bạn có thể được yêu cầu ghi nhật ký về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Huấn luyện viên của bạn có thể đề nghị ghi lại những khoảnh khắc bạn tìm kiếm lời khuyên và mang theo nó đến các buổi tập.

Mỗi huấn luyện viên sẽ có cách làm việc riêng của họ và các phương pháp được sử dụng sẽ phụ thuộc vào bạn và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Thông thường, một chương trình huấn luyện sẽ bao gồm bốn đến sáu phiên, một giờ, mặc dù điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và gia đình của bạn. Mỗi phiên sẽ bắt đầu bằng cách thảo luận về mục tiêu của bạn, nói về cảm giác của bạn và suy nghĩ của bạn. Các bạn sẽ cùng nhau khám phá những thách thức của mình và đưa ra các hành động để luyện tập giữa các phiên.

Khi chương trình huấn luyện của bạn sắp kết thúc, huấn luyện viên phụ huynh của bạn sẽ xem xét sự tiến bộ của bạn. Bạn sẽ cùng nhau quyết định xem bạn đã sẵn sàng kết thúc các buổi học hay bạn muốn kéo dài khóa học lâu hơn một chút. Bạn sẽ được khuyến khích ngồi và suy ngẫm về sự tiến bộ của mình, liệt kê những kỹ năng bạn đã học được và mọi thứ đã thay đổi như thế nào.

Tôi có thể tìm huấn luyện viên phụ huynh bằng cách nào?
Nếu bạn đã sẵn sàng liên hệ với một huấn luyện viên, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao của chúng tôi để khám phá hồ sơ và tìm một chuyên gia gần bạn. Nếu bạn chưa sẵn sàng, điều đó cũng không sao. Bạn có thể tìm hiểu thêm về huấn luyện trong trang các lĩnh vực huấn luyện của chúng tôi hoặc bạn có thể truy cập các phần tin tức và bài viết chuyên gia gần đây của chúng tôi.

Dù bạn đang ở đâu trên hành trình của mình, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Có sẵn sự hỗ trợ và khi bạn sẵn sàng, chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn hướng tới hạnh phúc.

0932179516
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon