HRSOR-GARDEN

HRSOR-GARDEN-FMS

Công cụ quản trị tài chính cá nhân và tài chính gia đình chỉ với tài khoản Google

PHÍ CHUYỂN GIAO TRỌN ĐỜI: 500K

GIẢM CÒN: 299K

Quản trị dòng tiền vào (Cash-in) và dòng tiền ra (Cash-out)

Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần trả lời được khi quản trị tài chính là: Dòng tiền vào (Cash-in) và dòng tiền ra (Cash-out) của chúng ta là bao nhiêu? Trả lời được câu hỏi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc chúng ta có nhanh chóng đạt đến trạng thái “Tự do tài chính” hay không. Vì lúc này chúng ta sẻ có cái nhìn rõ ràng về “độ lớn” của dòng tiền. Cũng như một dòng sông khi dòng nước càng lớn thì lưu lượng “phù sa” mà nó bồi đắp càng nhiều, thì những đồng bằng rộng lớn sẻ được hình thành và phát triển. Thì ở đây trong tài chính, khi dòng tiền của chúng ta càng lớn mạnh thì khả năng chúng ta tạo ra “thặng dư” về tiền và tài sản càng cao. Công cụ này giúp chúng ta dễ dàng quan sát dòng tiền diễn biến theo thời gian, từ đó tạo nền tảng cho các định hướng hoạch định tài chính sau này.

Một nhận thức sai lầm thường thấy về dòng tiền là chúng ta nghĩ rằng đang có một dòng tiền nhỏ (thu nhập ít, chi tiêu cũng ít) thì tại sao phải cần quản trị làm gì? Thức tế chính vì nhận thức này nên dẫn tới chúng ta khó có thể tạo ra dòng tiền lớn hơn được. Mục đích của việc quản trị không những dành cho dòng tiền trong quá khứ và hiện tại mà là nền tảng để chúng ta hoạch định các chính sách cho tương lai. Ngoài ra chúng ta cần làm quen và chuẩn bị đầy đủ những công cụ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đón nhận những dòng tiền lớn hơn cho tương lai.

Quản trị cơ cấu của dòng tiền

Dòng tiền vào – CASH IN gồm những nguồn nào?

Dòng tiền ra – CASH OUT gồm những hạng mục nào?

Diễn biến dòng tiền vào – CASH IN theo thời gian

Diễn biến chi tiết dòng tiền ra – CASH OUT theo thời gian

Quản trị biến động tài khoản

Mỗi khía cạnh cuộc sống của chúng ta đều cần tài chính để phát triển, do vậy câu hỏi lớn đặt ra là tài chính mà chúng ta đã đổ vào cho từng khía cạnh là bao nhiêu?

Quản trị dòng tiền cho từng khía cạnh cuộc sống

Tỷ trọng chúng ta đã đầu tư tài chính cho từng khía cạnh là bao nhiêu?

Trong từng khía cạnh, nếu bạn muốn mở ra một dự án hoặc theo dõi một mục tiêu cụ thể nào đó, thì công cụ này vẫn cho phép thực hiện được điều này.

Quản trị theo từng dự án

Tổng số tiền đã đầu tư cho từng dự án là bao nhiêu?

Bốn yếu tố chúng ta cần theo dõi với hoạt động đi vay:

  1. Chúng ta đã vay là bao nhiêu?
  2. Chúng ta trả nợ gốc và lãi là bao nhiêu?
  3. Tổng dư nợ còn lại là bao nhiêu?

Quản trị hoạt động đi vay

Tương tự hoạt động đi vay thì hoạt động cho vay chúng ta cũng cần theo dõi ở bốn yếu tố

  1. Chúng ta đã cho vay bao nhiêu?
  2. Đã thu gốc và lãi bao nhiêu?
  3. Tổng số tiền cần thu là bao nhiêu?

Quản trị hoạt động cho vay

0932179516
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon