LẮNG NGHE SÂU CẢI THIỆN HIỆU SUẤT

Lắng nghe sâu hiệu suất là một kỹ thuật hiệu quả cao để cải thiện hiệu suất của nhân viên của bạn. Trên thực tế, trên toàn thế giới sẵn sàng chi tới hơn 100 tỷ đô la mỗi năm để nhân viên được phát triển những kỹ năng họ cần để cải thiện hiệu suất của công ty.

Lắng nghe sâu thường có hai lĩnh vực trọng tâm chính: phát triển và hiệu suất. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phần sau. Chúng ta sẽ thảo luận về cách lắng nghe sâu hiệu suất của nhân viên có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất của lực lượng lao động của mình và các vị thầy lắng nghe hiệu suất cần làm gì để tận dụng tối đa nhân viên.

Mục lục

Lắng nghe sâu hiệu suất là gì?
Lắng nghe sâu có thể cải thiện hiệu suất như thế nào?
Từng bước lắng nghe sâu hiệu suất của nhân viên
Mẹo lắng nghe sâu nhân viên để cải thiện hiệu suất
Ví dụ về lắng nghe sâu hiệu suất

LẮNG NGHE SÂU HIỆU SUẤT LÀ GÌ?

Lắng nghe sâu hiệu suất, còn được gọi là lắng nghe sâu hiệu suất cao, là một quá trình liên tục nhằm cải thiện hiệu suất của nhân viên tại nơi làm việc. Tuy nhiên, đây không phải là đưa ra lời khuyên hay trở thành một chuyên gia – mà là hỗ trợ với tư cách là một vị thầy lắng nghe về hiệu suất, chia sẻ phản hồi và khuyến khích cải tiến liên tục.

Lắng nghe sâu hiệu suất của nhân viên là một hình thức quản lý hiệu suất liên tục trong đó các vị thầy lắng nghe theo dõi sự tiến bộ của nhân viên đối với các mục tiêu hiệu suất đã thiết lập trên cơ sở liên tục. Trọng tâm là giúp đỡ và hỗ trợ nhân viên để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, hơn là giảng dạy.

Các trụ cột chính của lắng nghe sâu và quản lý hiệu suất của nhân viên là phản hồi và hợp tác. Mục đích là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để tìm ra cách bạn có thể hỗ trợ từng nhân viên và giúp họ đạt được các mục tiêu về hiệu suất.

LẮNG NGHE SÂU CÓ THỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT NHƯ THẾ NÀO?

Đây chỉ là một số lợi ích mà lực lượng lao động của bạn có thể đạt được từ lắng nghe sâu hiệu suất tại nơi làm việc:

Tự nhận thức và phản hồi mang tính xây dựng là rất quan trọng cho hiệu suất và sự thành công trong sự nghiệp. Các vị thầy lắng nghe hiệu suất thúc đẩy sự tự nhận thức bằng cách cung cấp phản hồi liên tục. Điều này giúp nhân viên hiểu làm thế nào để đạt được mục tiêu hiệu suất của họ tốt hơn.
Lắng nghe sâu hiệu suất của nhân viên có thể thách thức nhân viên và ngăn họ trở nên quá thoải mái với vị trí của họ. Thử thách phù hợp cũng có thể giúp họ cam kết hơn với hiệu suất của mình để họ trở thành những người đóng góp tốt hơn.
Lắng nghe sâu quản lý hiệu suất có thể giúp nhân viên thích ứng và quản lý thay đổi bằng cách hỗ trợ phát triển các kỹ năng như khả năng phục hồi, đổi mới, chiến lược và giao tiếp.
Lắng nghe sâu về hiệu suất cũng giúp bạn giữ cho nhân viên của mình đi đúng hướng. Điều này là do mọi người đều có một kế hoạch hành động rõ ràng để tiến về phía trước.
Nó có thể giúp nhân viên của bạn cảm thấy chuẩn bị tốt hơn để giải quyết các thách thức và đóng góp nhiều hơn cho nhóm, nâng cao tinh thần của nhân viên và khiến bạn trở nên cạnh tranh hơn với tư cách là một tổ chức.
Người quản lý và nhóm điều hành của bạn cũng có thể hưởng lợi từ lắng nghe sâu hiệu suất. Ví dụ, nó có thể giúp họ phát triển các chiến lược lãnh đạo mới và xác định các kỹ năng tiềm năng cần được phát triển.

TỪNG BƯỚC LẮNG NGHE SÂU HIỆU SUẤT VỚI NHÂN VIÊN

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để lắng nghe sâu hiệu suất với nhân viên. Đảm bảo rằng bạn đào tạo từng vị thầy lắng nghe sâu hiệu suất trong tổ chức của mình để họ nhận thức được tất cả các giai đoạn của quy trình.

Thiết lập mục tiêu
Giai đoạn đầu tiên là thiết lập một mục đích rõ ràng. Điều này có nghĩa là phân tích hai khía cạnh: bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất mà bạn đã xác định và bất kỳ mục tiêu nào mà nhân viên mà bạn sẽ huấn luyện có thể có.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách phân tích hiệu suất của nhân viên cho đến nay. Có điều gì cụ thể được nêu bật trong lần đánh giá hiệu suất nhân viên hoặc đánh giá lương gần đây nhất của họ không? Bạn cũng có thể sử dụng mô hình đánh giá chẳng hạn như lưới 9 ô hoặc xếp hạng để giúp bạn xác định bất kỳ vấn đề nào về hiệu suất.

Khi bạn đã tiến hành đánh giá, bạn cần hỏi nhân viên mục tiêu của họ là gì.

Họ hy vọng đạt được điều gì thông qua lắng nghe sâu hiệu suất? Họ muốn cải thiện những lĩnh vực nào trong hiệu suất của họ?

Điều quan trọng là đạt được sự hiểu biết lẫn nhau ở đây để cả hai bên đều nhận thức được mục tiêu chính thúc đẩy mối quan hệ huấn luyện. Hãy chắc chắn rằng bạn thiết lập một mục tiêu rõ ràng mà cả hai bạn có thể hướng tới.

Yêu cầu đầu vào
Tiếp theo từ thời điểm này, bước tiếp theo là yêu cầu nhân viên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Là một vị thầy lắng nghe hiệu suất, bạn cần đặt câu hỏi, lắng nghe tích cực và cởi mở. Bạn có thể nghĩ rằng bạn biết những gì nhân viên cần làm, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là họ nghĩ gì.

Đặt câu hỏi cho họ về hiệu suất trong quá khứ của họ nhưng tập trung nhiều hơn vào nơi họ muốn đạt được trong tương lai. Đây là giai đoạn đầu tiên trong việc tạo ra một môi trường an toàn và tích cực, nơi những người tham gia lắng nghe sâu có thể cởi mở và trung thực về những gì họ muốn đạt được.

chia sẻ phản hồi
Điều quan trọng nữa là bạn phải chia sẻ phản hồi và quan sát ở mọi giai đoạn của quá trình lắng nghe sâu. Điều này sẽ giúp nhân viên tạo ra ý thức tự giác và cởi mở với những quan điểm khác nhau. Hãy cẩn thận cách bạn xử lý này mặc dù. Mục đích không phải là quan trọng. Bạn muốn tập trung vào việc biến nó thành một trải nghiệm tích cực và sâu sắc cho nhân viên. Khuyến khích nhân viên xác định các lĩnh vực trọng tâm của riêng họ bất cứ khi nào có thể.

Xác định các mục tiêu có thể đo lường được
Một giai đoạn quan trọng khác của quá trình lắng nghe sâu hiệu suất là làm việc với nhân viên để xác định các mục tiêu có thể đo lường được. Đây là nơi bạn biến các đánh giá và phản hồi thành hành động. Hướng dẫn nhân viên và khuyến khích họ chọn một hoặc hai mục tiêu có thể đo lường được sẽ kéo dài và thách thức họ. Đảm bảo rằng họ chọn các số liệu hiệu suất cụ thể của nhân viên để họ có thể đo lường tiến độ của mình và cảm nhận được thành tích khi họ tiến bộ. Điều này sẽ giúp giữ cho họ có động lực và tham gia vào quá trình này.

Theo dõi & Cung cấp hỗ trợ
Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, hãy theo dõi quá trình lắng nghe sâu, gặp gỡ thường xuyên và đề nghị hỗ trợ. Đảm bảo nhân viên hiểu rằng họ có thể liên hệ với bạn bất cứ lúc nào. Điều này sẽ giúp bạn khuyến khích nhân viên của mình đạt được mục tiêu của họ. Nó cũng giúp nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm.

Cách tốt nhất để làm điều này là gặp nhau thường xuyên nhất có thể. Tổ chức đánh giá hiệu suất thường xuyên mang lại lợi ích cho nhân viên theo một số cách. Nó giúp nhân viên gắn bó và đảm bảo họ đi đúng hướng khi đạt được mục tiêu của mình. Ngay cả khi nhân viên làm việc tại nhà, bạn nên cố gắng tiến hành đánh giá hiệu suất thường xuyên cho nhân viên làm việc từ xa để khuyến khích họ không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu hiệu suất.

Bạn cũng cần đảm bảo rằng bạn hỏi đúng câu hỏi trong quá trình đánh giá. Bạn có thể sử dụng đánh giá hiệu suất 360 để xem họ đang hoạt động như thế nào và tìm ra giải pháp nếu bạn cần điều chỉnh chiến lược huấn luyện hiệu suất của mình.

MẸO LẮNG NGHE SÂU NHÂN VIÊN ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT
Bây giờ chúng ta đã thảo luận về lắng nghe sâu hiệu suất là gì và năm giai đoạn chính của việc lắng nghe sâu hiệu suất nhân viên, chúng ta hãy xem một số mẹo của các vị thầy lắng nghe.

Trên tất cả, hãy nhớ rằng lắng nghe sâu là lắng nghe nhiều hơn là nói. Ở mỗi giai đoạn, hãy đảm bảo rằng các vị thầy lắng nghe hiệu suất của bạn không thôi thúc giục nhân viên được chỉ định của họ phải làm gì. Thay vào đó, họ nên tập trung vào việc liên tục đặt câu hỏi đúng, lắng nghe, khuyến khích họ khám phá bản thân và thách thức họ học hỏi và đạt được thành tích.

Tập trung vào việc xây dựng lòng tin
Niềm tin là chìa khóa để huấn luyện. Niềm tin cũng cần phải đi cả hai chiều. Điều này có nghĩa là phát triển mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng và phản hồi cởi mở và trung thực.

Xây dựng văn hóa lắng nghe sâu
Cách tốt nhất để tạo ra một chương trình lắng nghe sâu thành công là xây dựng văn hóa lắng nghe trong tổ chức của bạn. Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường nơi nhân viên có tư duy cầu tiến và muốn giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Bạn cần thúc đẩy ý thức học tập liên tục nơi mọi người cảm thấy có động lực để học hỏi và cải thiện hiệu suất của họ liên tục.

Làm cho lắng nghe sâu trở thành một giá trị cốt lõi trong tổ chức của bạn. Thiết kế một kế hoạch cải thiện hiệu suất cho từng thành viên trong đội ngũ nhân viên của bạn. Tạo một chương trình ghi nhận nhân viên hoặc triển khai các sáng kiến như trả lương theo hiệu suất để cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm đến sự phát triển của họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển một nền văn hóa hiệu suất cao giúp công ty của bạn phát triển mạnh.

Theo dõi hiệu suất thường xuyên
Hãy chắc chắn rằng bạn theo dõi hiệu suất thường xuyên để xem tác động của các hoạt động lắng nghe sâu của bạn. Đo lường tiến độ của từng nhân viên để họ biết liệu họ có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không.

Quản lý hiệu suất là một quá trình liên tục và điều này có nghĩa là nuôi dưỡng đối thoại liên tục giữa các vị thầy lắng nghe và nhân viên. Bạn cũng có thể khuyến khích nhân viên của mình tiến hành tự đánh giá thường xuyên để họ có thể xem xét hiệu suất của chính mình.

Thu thập phản hồi 360
Cuối cùng, hãy đảm bảo bạn thu thập phản hồi 360 độ ở mọi cơ hội. Hỏi các vị thầy lắng nghe của bạn xem họ cảm thấy thế nào về quá trình đang diễn ra và hỏi nhân viên của bạn xem chương trình có đáp ứng mong đợi của họ không. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện để lực lượng lao động của bạn có thể tận dụng tối đa sáng kiến.

VÍ DỤ VỀ LẮNG NGHE SÂU HIỆU SUẤT
Hãy kết thúc bằng việc xem xét một vài ví dụ lắng nghe sâu nhân viên.

Có hai chức năng chính của lắng nghe sâu hiệu suất: giải quyết các vấn đề về hiệu suất đã xác định và cải thiện liên tục hiệu suất của lực lượng lao động của bạn.

Lắng nghe sâu hiệu suất để giải quyết các vấn đề đã xác định
Lắng nghe sâu có thể được sử dụng để khắc phục bất kỳ vấn đề hiệu suất cụ thể nào mà bạn xác định được ở nhân viên trước khi chúng có tác động đáng kể đến hiệu suất của họ.

Mục đích ở đây là làm việc với nhân viên để giải quyết và giải quyết các vấn đề đã xác định và cải thiện hiệu suất tổng thể của họ. Với sự lắng nghe phù hợp, họ có thể cải thiện hiệu suất của mình và trở thành những người đóng góp có giá trị.

Lắng nghe sâu hiệu suất để cải tiến liên tục
Lắng nghe sâu hiệu suất cũng có thể được sử dụng để khuyến khích cải tiến liên tục cho những nhân viên đã làm việc tốt. Bằng cách đó, họ có thể cải thiện hơn nữa các kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng của mình, đồng thời trở thành những người đóng góp hiệu quả hơn nữa. Đây có thể là một cách tuyệt vời để nâng cao kỹ năng của nhân viên và chuẩn bị cho họ cơ hội và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Đăng ký tư vấn dịch vụ tại HRS-GLOBAL COACHING CENTER ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết!

Đăng ký tư vấn (miễn phí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932179516
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon